Specjalność finansowanie projektów w Unii Europejskiej - studia I stopnia niestacjonarne

Opis specjalności

Specjalność umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy zarówno z zakresu ogólnej tematyki europejskiej – podstaw prawnych, ekonomicznych, społecznych i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, jak i przede wszystkim w zakresie aplikowania i wykorzystywania środków funduszy pomocowych UE. Student poznaje krajowe i wspólnotowe regulacje prawne oraz procedury związane z funduszami europejskimi. Jest to wiedza praktyczna, szczególnie przydatna w Polsce, która jest głównym beneficjentem funduszy strukturalnych i pozostanie nim w dającej się przewidzieć przyszłości. Poza tym student uzyskuje gruntowną wiedzę ekonomiczną zgodną z profilem uczelni i Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Perspektywy zawodowe

Specjalność przygotowuje do pracy zarówno w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak i w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach, w tym w firmach konsultingowych.

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć to: wykłady i seminaria dyplomowe prowadzone przez wybitnych specjalistów, interaktywne ćwiczenia i konwersatoria, laboratoria komputerowe (w tym generator wniosków), indywidualne konsultacje.

Specjalność przygotowuje do wykonywania pracy menedżera i przedsiębiorcy, pracownika instytucji i agend Unii Europejskiej, przedstawiciela administracji rządowej i samorządowej, firm konsultingowych, a także pracy na własny rachunek.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności posiadają:

  • rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty w jednostkach komercyjnych i niekomercyjnych,
  • wiedzę i umiejętności implementowania prawa wspólnotowego oraz współpracy z instytucjami europejskimi,
  • przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  • posiada wiedzę o procedurach programowania funduszy europejskich,
  • potrafi dokonywać analizy planów inwestycyjnych pod kątem możliwości ich sfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • jest w stanie rozpocząć działalność na własny rachunek, w tym w zakresie doradztwa ekonomicznego i konsultingu.


EUACFA InstituteACCACentrum.pl
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij