O Wydziale Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu. To Wydział pierwszej kategorii według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który otrzymał pozytywną notę w ocenie instytucjonalnej przeprowadzonej w 2014 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną – co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.

_resized_1200x801_dsc_wne

Wydział Nauk Ekonomicznych w liczbach:

Wydział Nauk Ekonomicznych to:

 • 70-letnia tradycja,
 • wysoka pozycja na tle innych wydziałów o profilu ekonomicznym w kraju,
 • kompleksowa oferta edukacyjna (studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe i szkolenia),
 • procedury European Credit Transfer System (ECTS) umożliwiające udział w międzynarodowych programach wymiany oraz uznawalność kwalifikacji,
 • studia w językach obcych,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • wysoki poziom badań naukowych,
 • olbrzymia liczba opracowań na rzecz praktyki gospodarczej (ekspertyzy, opinie, doradztwo),
 • każdego roku ponad 5 000 kandydatów na studia…

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ekonomicznych?
… i co oferujemy Naszym Studentom:

 • wysoki poziom kształcenia w ramach kompleksowej oferty edukacyjnej - studia stacjonarne i niestacjonarne I, II oraz III stopnia (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), studia podyplomowe i szkolenia,
 • akredytowane kierunki - Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie,
 • unikalne biznesowo sprofilowane specjalności tworzone we współpracy z pracodawcami,
 • atrakcyjne i nowoczesne programy nauczania pozwalające nabyć umiejętności szczególnie cenione na rynku pracy (m.in. takie, jak komunikacja, kreatywność, praca w zespole, przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, kompetencje interkulturowe, języki),
 • praktyczny charakter zajęć, w tym liczne spotkania z osobami ze świata biznesu (seminaria, debaty, wykłady otwarte, wizyty studyjne, programy mentoringowe, coaching),
 • aktywne metody dydaktyczne (gry i symulacje biznesowe, warsztaty, projekty, pełne kursy e-learningowe),
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-dydaktycznej, w tym do zasobów Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, jednej z najnowocześniejszych bibliotek w kraju,
 • studia w językach obcych oraz studia za granicą (program wymiany międzynarodowej ERASMUS+, umowy partnerskie z uczelniami z USA),
 • płatne staże i praktyki zawodowe w ramach projektów unijnych realizowanych na uczelni,
 • stypendia Rektora (naukowe) i stypendia socjalne,
 • kilkanaście kół naukowych i organizacji studenckich (rozwój zainteresowań, dodatkowe doświadczenie, nawiązywanie kontaktów - NETWORKING),
 • efektywne wykorzystanie czasu na naukę i czasu wolnego w obrębie zwartego kameralnego kampusu, z szerokim zapleczem socjalnym (stołówki, bary, kafejki, kluby studenckie, obiekty sportowe, domy studenckie), w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum miasta,
 • … a także wiele innych form aktywności, pozwalających realizować własne pasje.

Jeden Wydział Wiele Możliwości - ZAPRASZAMYWydział Nauk Ekonomicznych posiada akredytację instytucjonalną

W dniach 3-5 lipca 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła na Wydziale Nauk Ekonomicznych szczegółową wizytację. Przedmiotem oceny ekspertów PKA była szeroko rozumiana jakość kształcenia. W efekcie wizytacji Wydział otrzymał akredytację instytucjonalną. Na osiem szczegółowych kryteriów oceny, siedem uznano za spełnione "w pełni", a jedno - za spełnione "w stopniu wyróżniającym". W raporcie powizytacyjnym Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej podkreślił bogatą ofertę kształcenia, nasyconą treściami praktycznymi, rosnący stopień umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki, a także stałe poszerzanie zakresu współpracy Wydziału z praktyką gospodarczą, w tym udział pracodawców w procesie kształcenia. Działania Wydziału na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Polska Komisja Akredytacyjna uznała za wzorcowe, określając je mianem dobrych praktyk dla innych uczelni i szkół wyższych.


Studia z podwójnym dyplomem magistra

Na Wydziale istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia z podwójnym dyplomem magistra:
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem