Konsulting prawny i gospodarczy

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY - II stopień interdyscyplinarnych, wspólnych studiów niestacjonarnychue_logo               uwr_logo


Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci interesujący zawód, duże możliwości na rynku pracy oraz możliwość uzupełnienia lub pogłębienia  dotychczas zdobytej wiedzy, wybierz Konsulting prawny i gospodarczy. To jedne z pierwszych we Wrocławiu interdyscyplinane studia magisterskie  realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział  Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu obu Uniwersytetów.
Uzyskasz tu wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programie problematyki prawnej, administracyjno i cywilno prawnej (bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących materii prawno-gospodarczych), z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości czy zarządzania projektami doradczymi. Uzupełnione zostaną one zestawem przedmiotów do wyboru mieszczącymi się w nurcie przedmiotów podstawowych poszerzających ogólną wiedzę.
Absolwenci studiów uzyskają  przygotowanie  do prac w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego , prowadzenia biur organizacyjnych , wsparcia kierownictwa organizacji w prowadzeniu podmiotu w wybranych aspektach prawnych i gospodarczych, prowadzenia dokumentacji organizacyjnej, przygotowywania regulacji wewnętrznych , projektowania i wdrażania procedur i regulacji w organizacji. Kompetencje te są przydatne nie tylko w działalności konsultingowej i prowadzaniu własnej firmy, ale również  w administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w tych segmentach które prowadzą sprawy związane z działalnością podmiotów gospodarczych, publicznych i prywatnych, organizują procedury udzielania zamówień publicznych a także partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w organach kontroli państwowej, rządowej i samorządowej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem