Studenci

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

I. Uroczystość inauguracji uczelnianej roku akademickiego 2016/2017

II. Semestr zimowy

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 01.10.2016 - 27.01.2017 r.

  1. Przerwa świąteczna: 23.12.2016 r. - 01.01.2017 r.
  2. Zimowa sesja egzaminacyjna (studia stacjonarne, niestacjonarne): 28.01.2017 r. - 10.02.2017 r.
  3. Przerwa międzysemestralna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 11.02.2017 r. - 24.02.2017 r.
  4. Zimowa sesja poprawkowa: 11.02.2017 r. - 24.02.2017 r.

III. Semestr letni

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 25.02.2017 r. - 23.06.2017 r.

Na studiach stacjonarnych NE i ZIF - III r. I i II r. II: 25.02.2017 - 28.04.2017 r.
Na studiach niestacjonarnych NE i ZIF - III r. I i II r.II

  1. Przerwa świąteczna: 13.04.2017 r. - 18.04.2017 r.
  2. Letnia sesja egzaminacyjna (studia stacjonarne i niestacjonarne): 24.06.2017 r.- 07.07.2017 r.
  3. Letnia sesja egzaminacyjna (studia stacjonarne) NE i ZIF - III r. I i II r. II: 04.05.2017 r. - 17.05.2017 r.
  4. Letnia sesja egzaminacyjna (studia niestacjonarne) NE i ZIF - III r. I i II r. II: 20.05.2017 r. - 28.05.2017 r.
Letnia sesja poprawkowa: 08.07.2017 r. - 16.07.2017 r.
Letnia sesja poprawkowa (studia stacjonarne): NE i ZIF - III r. I i II r. II: 18.05.2017 r. - 26.05.2017 r.
Letnia sesja poprawkowa (studia niestacjonarne):NE i ZIF - III r. I i II r. II: 03.06.2017 r. - 11.06.2017 r.


DNI REKTORSKIE: Ekonomalia 18-19.05.2017 r.. 31.10.2016 r., 02.05.2017 r.

Wszystkie daty podano "włącznie".

UWAGA

22.12.2016 r. (czwartek) - zajęcia prowadzoną są zgodnie z harmonogramem z piątku.

25.01.2017 r. (środa) - zajęcia prowadzoną są zgodnie z harmonogramem z piątku.

21.06.2017 r. (środa) - zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem z czwartku.


Serwisy dla studentów

Ankiety

Jednostki uczelni

Przydatne informacje

1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

§ 3 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

§ 7 Własność intelektualna

§ 8 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: "Produktami"), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.chromadruk.pl przez firmę: Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, (zwanego dalej: "Sprzedawcą" lub "Usługodawcą"), który jest właścicielem serwisu internetowego chromadruk.pl (zwanego dalej: "Serwisem" lub "Sklepem"), a także jego Administratorem.

Szczegółowe dane Sprzedawcy: Nazwa firmy: Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., siedziba: ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, NIP 928 208 27 22, REGON 363052429, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. +48 684772100, e-mail: online@chroma.pl.

Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: "Konsumentami"), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.chromadruk.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu "Kupującymi".

§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.chromadruk.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest utworzenie konta w systemie www.chromadruk.pl. Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej Serwisu.

Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z praw

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem