Specjalność Team Leader adresowana jest do studentów zamierzających pełnić w pracy zawodowej funkcje kierownicze oraz kierować zespołami pracowniczymi na różnych szczeblach zarządzania. Celem specjalności jest ukształtowanie i rozwój kompetencji menedżerskich, społecznych i interpersonalnych niezbędnych kierującemu zespołem pracowniczym. W ramach specjalności student pozyska wiedzę między innymi w zakresie budowy i organizacji pracy zespołu,kształtowania umiejętności pracy w zespole, wpływania na działania i zachowania członków zespołu, kształtowania ich postaw, kierowania wielokulturowym zespołem.

PROGRAM SPECJALNOŚCI:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem