Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

  Celem specjalności Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych na średnich i wyższych szczeblach zarządzania w środowisku międzynarodowym, w tym w centralach i jednostkach zagranicznych korporacji międzynarodowych, w polskich firmach dokonujących ekspansji na rynki zagraniczne, w międzyorganizacyjnych projektach w skali globalnej czy w projektach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską.
  Proces dydaktyczny jest ukierunkowany na wykształcenie umiejętności podejmowania działań i decyzji względem najważniejszego składnika organizacji, jakim są pracownicy i kapitał ludzki organizacji, zarówno na poziomie strategicznym zarządzania przedsiębiorstwem, jak i z perspektywy menedżera projektu międzynarodowego. Chodzi zatem o takie umiejętności, które z jednej strony są potrzebne do podejmowania decyzji na wysokich stanowiskach menedżerskich, a z drugiej strony umożliwiają bezpośrednią współpracę z przedstawicielami innych krajów i kręgów kulturowych.
  W trakcie zajęć student ma zatem możliwość zapoznania się z najistotniejszymi czynnikami, które należy brać pod uwagę opracowując strategie i programy działania w zakresie doboru, oceniania, szkolenia, rozwoju, wynagradzania, motywowania, komunikowania czy integrowania zróżnicowanych narodowo i kulturowo pracowników. Ważne jest przy tym nabycie zdolności do tworzenia rozwiązań, które zachowują odpowiednią równowagę między tym, co może mieć charakter uniwersalny i standardowy w całej organizacji międzynarodowej a tym, co musi uwzględniać uwarunkowania lokalne. W rezultacie pozyskana wiedza i umiejętności pozwalają planować strategicznie, realizować procesy kadrowe w skali ogólnokorporacyjnej oraz przeprowadzać międzynarodowy controlling strategiczny.
  Istotnym elementem treści programowych specjalności jest też pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania bezpośrednich relacji interpersonalnych w różnego rodzaju międzynarodowych zespołach projektowych, w których dochodzi do interakcji między kulturowo zróżnicowanymi pracownikami. Stąd też szczególnym obszarem zainteresowania są kwalifikacje i kompetencje międzynarodowej kadry menedżerskiej, komunikacja międzykulturowa, coaching menedżerski, szok i adaptacja kulturowa, jak również konflikty i emocje w kontekście różnic międzykulturowych.

PROGRAM SPECJALNOŚCI:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem