Strona główna AE

Zarządzenia
Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
2007

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2007
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie oznakowania środków trwałych będących w dyspozycji jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2007
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające Zarządzenie Kanclerza nr 13/2005 w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i parkingów na terenie Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2007
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2007
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie odpłatności za wynajem tablic na terenie Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2007
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie skrócenia czasu pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2007
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przekazania nabywcy Domu Studenckiego „Oaza”
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2007
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 07 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenia
Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

2006

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia druku rozliczenia kosztów za przejazdy służbowe samochodem prywatny
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Likwidacyjno - Kasacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 01 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w zasadach odpłatności za pobyt osób niebędących pracownikami Uczelni w ośrodkach Akademii Ekonomicznej w Zachełmiu i w Łebie
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające Zarządzenie Kanclerza nr 13/2005 w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i parkingów na terenie Uczelni

Pisma okólne
Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
2006

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie skróconego czasu pracy
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie skróconego czasu pracy
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2006
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 września 2006 r. w sprawie czasu pracy Radców Prawnych

Zarządzenia
Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

2005

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2005
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 4 października 2005 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i parkingów na terenie Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2005
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 28 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2005
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 28 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2005
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2005
  Kanclerza Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej