Strona główna AE

 

Zarządzenia
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

2005

 • ZARZĄDZENIE NR 31/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  przedłużające obowiązywanie Zarządzenia Nr 13/2003
  w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r
  w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Wynagrodzeń
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Kierowników Katedr
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności
  Dyrektorów Instytutów
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 01 września 2005 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 01 września 2005 r.
  w sprawie stosowania nowych symboli komórek i jednostek organizacyjnych Uczelni
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej
  SYMBOLE KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Nauki
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Dydaktyki
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Kanclerza
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 8 września 2005 r.
  w sprawie wysokości diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych,
  wysokości diet dla opiekuna oraz wysokości diet i kieszonkowego dla studentów
  zagranicznych przyjeżdżających na krótkie pobyty
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 12 września 2005 r
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 20/2005 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006 (tekst jednolity Zarządzenia nr 20/2005 stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 27/2005)
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 września 2005 r
  w sprawie wydawania suplementów do dyplomów ukończenia studiów
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 12 września 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 20/2005 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006 (tekst jednolity Zarządzenia nr 20/2005 stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 27/2005)
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 16 września 2005 r.
  w sprawie ograniczenia wysokości wypłacanej premii motywacyjnej
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 września 2005 r.
  w sprawie przenoszenia studentów z magisterskich studiów wieczorowych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 27 września 2005 r.
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do ośrodków zamiejscowych z tytułu podróży służbowej
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 28 września 2005 r.
  w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek
  wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 28 września 2005 r.
  w sprawie wysokości stypendium dla uczestników dziennych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 29 września 2005 r.
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej finansowanej w ramach działalności naukowo - badawczej
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia rektora z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 5 października 2005 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie opłat za studia wyższe zawodowe, magisterskie, magisterskie uzupełniające oraz podyplomowe odbywane przez cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do ośrodków zamiejscowych z tytułu podróży służbowej
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 10 października 2005 r.
  w sprawie wystawiania delegacji służbowych
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 12 października 2005 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 października 2005 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego w dniu 31 października 2005 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 października 2005 r.
  w sprawie krótszych okresów rozliczania faktycznych godzin zajęć dydaktycznych
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 października 2005 r.
  w sprawie struktury organizacyjnej Studium Języków Obcych we Wrocławiu i Studium Języków Obcych w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 27 października 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 22/2002 w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 25 października 2005 r.
  w sprawie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierowników (Menedżerów) projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 października 2005 r.
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla realizacji zadań przez doktorantów na rzecz Akademii Ekonomicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2005 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Akademii
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 listopada 2005 r.
  sprawie wprowadzenia wzoru umowy oraz wzorów wniosków o przyznanie stypendium doktorskiego i stypendium habilitacyjnego
  Załączniki
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 24 listopada 2005 r.
  w sprawie obowiązku zakładania odrębnych kont bankowych oraz prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 28 listopada 2005 r.
  zmieniające Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 29 listopada 2005 r.
  w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Redakcyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 listopada 2005 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 1/2005 w sprawie zawierania umów zlecenia i umów o dzieło
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 01 grudnia 2005 r.
  Załącznik do Zarządzenia nr 77/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Wniosek o wypłatę wynagrodzenia promotorowi w przewodzie doktorskim
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 02 grudnia 2005 r.
  w sprawie korekty postanowień Zarządzenia nr 73/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 13 grudnia 2005 r.
  w sprawie zmian w składzie Komitetu Redakcyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 grudnia 2005 r
  w sprawie opłat za studia wyższe zawodowe, magisterskie, magisterskie uzupełniające,
  podyplomowe oraz studia doktoranckie odbywane przez cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 21 grudnia 2005 r.
  w sprawie przerwy świątecznej
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 27 grudnia 2005 r.
  przedłużające obowiązywanie Zarządzenia Nr 13/2003 w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich


Pisma Okólne
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
rok 2005

 • PISMO OKÓLNE NR 4/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 września 2005 r.
  w sprawie opłat za przeprowadzenie czynności w przewodzie doktorskim, habilitacyjnym i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz w postępowaniu konkursowym na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • PISMO OKÓLNE NR 5/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 września 2005 r.
  w sprawie przedłużenia pełnomocnictw dla Pełnomocników Rektora ds. studiów zamiejscowych
 • PISMO OKÓLNE NR 6/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 18 października 2005 r.
  w sprawie terminu złożenia informacji dotyczącej oceny parametrycznej
 • PISMO OKÓLNE NR 7/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 26 października 2005 r.
  w sprawie Zarządzenia nr 29/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • PISMO OKÓLNE NR 8/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 16 listopada 2005 r.
  w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • PISMO OKÓLNE NR 9/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 listopada 2005 r.
  w sprawie wzoru tabeli planu umów i wynagrodzeń
  Załącznik do Pisma Okólnego nr 9/2005
  PLAN UMÓW I WYNAGRODZEŃ NA ROK ..
 • PISMO OKÓLNE NR 10/2005
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 21 grudnia 2005 r
  w sprawie przerwy świątecznej