Rekrutacja do II edycji programu SLL

sll

Rekrutacja do Szkoły Liderów Lokalnych

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole Liderów Lokalnych (SLL) prosimy o przesłanie na adres mailowy cbrst@ue.wroc.pl do dnia 29 października br. aplikacji zawierającej następujące dokumenty:

1)     CV wraz z opisem swojej dotychczasowej działalności społecznej i/lub biznesowej - jeśli taka była, oraz informacją o średniej ocen z poprzedniego semestru, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

2)     niesztampowo napisanego listu motywacyjnego: dlaczego kandydat aplikuje i jakie są jego oczekiwania.

Na podstawie przyznanych punktów zostanie stworzona lista rankingowa osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się między 5 a 10 listopada br. Do uczestnictwa w SLL zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały najlepsze wyniki łączne; zostanie utworzona także lista rezerwowa.
Uczestnikiem SLL może zostać Student lub Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wykazujący się zdolnościami organizacyjnymi i liderskimi oraz zaangażowaniem społecznym lub biznesowym.
Uczestnictwo w SLL jest bezpłatne, jednak w przypadku rezygnacji, bez dobrze udokumentowanego powodu, student zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa w wykładach i szkoleniach w kwocie adekwatnej do kosztów poniesionych przez organizatora SLL.

Zobacz opis

Osoba do kontaktu

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego, alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem