Centrum Obsługi Badań Naukowych

cobn_logo_poziom


Centrum Obsługi Badań Naukowych jest nowo powołaną jednostką UE odpowiedzialną za zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów naukowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jedną z kluczowych aktywności COBN jest także wspomaganie procesu przygotowania publikacji o światowym zasięgu jak i wzrostu kompetencji pracowników naukowych w realizacji projektów naukowych.

Ponadto, Centrum odpowiada za:

Obowiązki COBN odnoszące się do kolejnych faz życia projektu naukowego obejmują:

Etap inicjowania:

Etap projektowania:

Etap realizacji i rozliczania

Zespół Centrum Obsługi Badań Naukowych

Dyrektor

mgr Justyna Morawska-Płoskonka
tel. 71 36 80 787
e-mail: justyna.morawska-ploskonka@ue.wroc.pl

Pracownicy

Sekcja Wsparcia Obsługi Projektów Naukowych

mgr Joanna Marcinkowska – p.o. Kierownika
tel. 71 36 80 988
e-mail: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

mgr Agnieszka Demianiuk
tel. 71 36 80 436
e-mail: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.p

Sekcja ds. Rozwoju Kompetencji Naukowych

mgr Ewa Popowicz
tel. 71 36 80 171
e-mail: ewa.popowicz@ue.wroc.pl

mgr Karolina Muszyńska
tel. 71 36 80 171
e-mail: karolina.muszynska@ue.wroc.pl

Sekcja Obsługi Finansowej Badań Naukowych

mgr Barbara Sarapuk – Kierownik
tel. 71 36 80 137
e-mail: barbara.sarapuk@ue.wroc.pl

mgr inż. Iwona Borejko
tel. 71 36 80 104
e-mail: iwona.borejko@ue.wroc.pl

mgr Barbara Mildner
tel. 71 36 80 104 
e-mail: barbara.mildner@ue.wroc.pl

Bud. D, pok. 2a, 2b

Lokalizacja COBN

Bud. D, pok. 101, 109
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie projektów:

Projekty  Osoby
NCN Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Iwona Borejko (71 36 80 104), Barbara Sarapuk (71 36 80 104)
MNiSW:
NARODOWY PROGRAM HUMANISTYKI Joanna Marcinowska (71 36 80 988)
 

DIAMENTOWY GRANT

Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Ewa Popowicz (71 36 80 171)
 

MOBILNOŚĆ PLUS

Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Ewa Popowicz (71 36 80 171)
REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI Justyna Morawska-Płoskonka (71 36 80 787)
FNP :
START, Monografie, TEAM-NET, FIRST TEAM, TEAM Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Justyna Morawska-Płoskonka (71 36 80 787)
POWROTY, HOMING Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Ewa Popowicz (71 36 80 171)

NAWA:

POLSKIE POWROTY Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Justyna Morawska – Płoskonka (71 36 80 787)
 

AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE

Justyna Morawska-Płoskonka (71 36 80 988), Ewa Popowicz (71 36 80 171)
PROM Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Justyna Morawska-Płoskonka (71 36 80 787)

HORYZONT (Priorytety dedykowane działalności naukowej):

DZIAŁANIA MSC Justyna Morawska – Płoskonka  (71 36 80 787)
GRANTY ERC Justyna Morawska – Płoskonka  (71 36 80 787)
WYZWANIA SPOŁECZNE Justyna Morawska – Płoskonka  (71 36 80 787)
UPOWSZECHNIANIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIANIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA Justyna Morawska – Płoskonka  (71 36 80 787)
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI Joanna Marcinkowska (71 36 80 988), Justyna Morawska – Płoskonka  (71 36 80 787)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem