Sekcja Badań Naukowych

Zakres zadań


Sekcja Badań Naukowych podlega Prorektorowi ds. Nauki. Zakres zadań realizowanych przez Dział jest następujący:

 1. Gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie informacji na temat:
  • trybu i kryteriów finansowania badań naukowych przez MNiSW w ramach działalności statutowej z dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej, projekty badawcze finansowane przez NCN NCBiR i MNiSW
  • zasad finansowania inwestycji aparaturowych
  • prowadzonych w Uczelni badań naukowych (statutowych, projektach badawczych MNiSW, NCN, NCBiR, projektach krajowych  na zlecenie różnych instytucji)
 1. Przyjmowanie i załatwianie wniosków, a także ewidencjonowanie i rozliczanie umów dotyczących:
 1. Prowadzenie nadzoru formalno-rachunkowego nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy na prace naukowo-badawcze.
 2. Obsługa administracyjno-rozliczeniowa:
  • projektów badawczych krajowych
  • działalności naukowej finansowanej przez MNiSW.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości zewnętrznej z działalności naukowo-badawczej oraz na potrzeby Uczelni.
 4. Bieżące kontakty z przewodniczącymi Senackiej i Wydziałowych Komisji ds. Nauki.
 5. Aktualizowanie strony internetowej Sekcji.
 6. Wykonywanie innych poleceń Prorektora ds. Nauki.

Adres

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Budynek O , parter, p. 5
e-mail: d_nauki@ae.wroc.pl

Pracownicy:

Kierownik,
mgr Barbara Sarapuk
tel. (0-71) 368 01 37
e-mail: barbara.sarapuk@ue.wroc.pl

mgr Joanna Marcinkowska
tel. (0-71) 368 01 04
e-mail: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

mgr inż. Iwona Borejko
tel. (0-71) 368 01 04
e-mail: iwona.borejko@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem