Centrum Badawczo Rozwojowe Samorządu Terytorialnego (CBRST)Główne zadania Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego to:

1. Inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego.

2. Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych w formie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i konsultacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i innymi jednostkami.

3. Organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem działalności Centrum.

4. Przygotowanie oraz promowanie publikacji dotyczących zakresu działalności Centrum.

5. Budowa sieci współpracy ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych.

6. Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego.


Dyrektor:

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE; e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl

Wicedyrektorzy:

dr hab. Dorota Rynio, prof. UE; e-mail: dorota.rynio@ue.wroc.pl

dr Łukasz Olipra; e-mail: lukasz.olipra@ue.wroc.plzamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem