Zamawianie sprzętu komputerowego

Informacja na temat sposobu dokonywania zakupów sprzętu komputerowego.

ROK 2018

Zamawianie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Przyjmowanie wniosków przypada w kolejnych miesiącach i trwa do ostatniego (roboczego) dnia miesiąca, po którym następuje przygotowanie do procesu przetargu nieograniczonego. Procedura z realizacją trwa ok. dwa i pół miesiąca.

Uwaga / ważna informacja:

Wnioski na zakup sprzętu komputerowego, które muszą być fakturowane w bieżącym roku kalendarzowym (m.in. z dotacji celowej dla młodych naukowców) będą przyjmowane jedynie do końca października.

Sprzęt komputerowy przekazany będzie przez firmę bezpośrednio do Centrum Informatyki. Sprzęt zostanie zaewidencjonowany w systemie oraz przygotowany pod względem wymogów informatycznych uczelni. Osoba wymieniona na wniosku zostanie poinformowana o możliwości odbioru sprzętu. Wstępnie opisana faktura będzie do odbioru w Kancelarii Ogólnej.

Więcej informacji udziela:

Elżbieta Mirosław-Żabińska
Centrum Informatyki
tel. 71 36 80 486
e-mail: elzbieta.miroslaw-zabinska@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem