Zamawianie sprzętu komputerowego


Informacja na temat sposobu dokonywania zakupów sprzętu komputerowego.

ROK 2021

Zamawianie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 202/2020 §3 „Procedura zamawiania sprzętu komputerowego”:

 1. Wypełnienie wniosku o zakup sprzętu komputerowego (zał._do_ZR_nr202/2020) przez zamawiającego
   • opis przedmiotu zamówienia - zgodny ze Standardem sprzętu komputerowego według załącznika do Zarządzenia Kanclerza nr 9/2020 ,
   • krótkie uzasadnienie potrzeby zamówienia sprzętu,
   • aktualna liczbę komputerów będących na polu spisowym jednostki,
   • aktualna liczbę pracowników zatrudnionych w jednostce na postawie umowy o pracę.
 2. Podpisanie wniosku przez kierownika jednostki / komórki organizacyjnej / projektu.
 3. Akceptacja wniosku w celu weryfikacji przez Dział Wsparcia IT – Zespół Serwisu (tel. 71 36 80 494, pok. -114Z).
 4. Potwierdzenie środków finansowych, dysponenta/administratora budżetu – MPK.
 5. Uzyskanie kontrasygnaty Kwestora.
 6. Akceptacja/zatwierdzenie wniosku przez Decydenta/Kierownika Pionu.
 7. Złożenie pisma do Centrum Informatyki bud. Z pok. 107, przyjęcie do realizacji (Dyrektor CI).

Przyjmowanie wniosków przypada w kolejnych miesiącach i trwa do ostatniego (roboczego) dnia miesiąca, po którym następuje przygotowanie do procesu przetargu nieograniczonego. Procedura z realizacją w przypadku przetargów unijnych trwa ok. trzy miesiące.

Sprzęt komputerowy przekazany będzie przez firmę bezpośrednio do Centrum Informatyki. Sprzęt zostanie zaewidencjonowany w systemie oraz przygotowany pod względem wymogów informatycznych uczelni.

Osoba wymieniona we wniosku zostanie poinformowana o możliwości odbioru sprzętu.

Wstępnie opisana faktura będzie do odbioru w Kancelarii Ogólnej.

Uwaga / ważna informacja:

Wnioski na zakup sprzętu komputerowego, które muszą być fakturowane w bieżącym roku kalendarzowym (m.in. z dotacji celowej dla młodych naukowców) będą przyjmowane jedynie do końca października.

Przydatne linki:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem