W Akademii

Akademia Ekonomiczna realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), jeden z czterech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ustanowiony w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej, ogłosił konkurs na projekt pn. Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej – stan i perspektywy. Wśród wielu zgłoszonych ofert do realizacji został zakwalifikowany projekt będący wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Miasta (Gmina Wrocław), Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Starostwa Powiatowego reprezentowanego przez Państwowy Urzędu Pracy we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie na podstawie badań ankietowych i statystycznych analizy zjawisk w zakresie sytuacji na rynku pracy w aglomeracji wrocławskiej. Badania mają określić obszar zapotrzebowania na ofertę edukacyjno-szkoleniową zgłaszaną zarówno przez pracodawców i pracowników, jak i uczniów oraz studentów. Analiza będzie punktem wyjścia do opracowania programów nauczania i szkolenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy, realnie zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia. Projekt będzie realizowany w trzech obszarach badawczych. Zespoły reprezentujące uczelnię będą kierowane przez prof. Zofię Hasińską – w ramach obszaru badań dotyczących potrzeb kadrowych sygnalizowanych przez pracodawców; prof. Pawła Dittmanna – w obszarze analiz systemu edukacji szkolnej i poza szkolnej oraz prof. Józefa Dziechciarza – w ramach badań określających mobilność międzyzawodową oraz terytorialną pracowników.

Rezultaty badań i analiz zostaną upowszechnione w formie publikacji zwartej oraz zaprezentowane m.in. na planowanej na grudzień konferencji pod patronatem prezydenta Wrocławia.

Certyfikaty European Business Competence* Licence

Akademia Ekonomiczna podpisała umowę z firmą InMedia (krajowym reprezentantem EBC8L w Polsce) umowę o współpracy, która ma na celu zapewnienie najwyższej jakości systemu certyfikacji EBC*L w Polsce poprzez zachowanie międzynarodowych standardów w przeprowadzaniu Egzaminów EBC*L. Przedstawicielem Reprezentacji EBC*L POLSKA w Europejskim Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L jest prof. Józef Dziechciarz, prorektor AE. Akademia zapewni m.in. merytoryczną zgodność ramowych wytycznych EBC*L z polskimi rozwiązaniami w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw podczas sporządzania ramowych programów szkoleń , opracuje broszury i skrypty przygotowujące do Egzaminów EBC*L, pracownicy AE wejdą w skład Komisji Egzaminacyjnej EBC*L, sprawdzającej i oceniającej Egzaminy EBC*L.

Certyfikat EBC*L jest potwierdzeniem podstawowej i praktycznej wiedzy z ekonomii, honorowanym przez wiele międzynarodowych koncernów i funkcjonujące w wielu państwach europejskich (w Polsce od 2004 r.). Składa się z czterech modułów:

Egzaminy można zdawać w akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych EBC*L. Więcej informacji na stronie: www.inmedia-polska.pl


W wyniku starań pracowników Instytutu Ekonomii Biblioteka naszej Uczelni wykupiła dostęp do bazy internetowej JSTOR. Jest to najobszerniejsza z istniejących w Internecie baz. Zawiera pełne wersje artykułów z najważniejszych naukowych czasopism ekonomicznych, przy czym w przeciwieństwie do innych baz znaleźć można tam zeskanowane artykuły nawet sprzed kilkudziesięciu lat. Baza wyposażona jest również w wygodną wyszukiwarkę. Dostęp do bazy możliwy jest z dowolnego komputera z terenu Uczelni. Baza znajduje się pod adresem www.jstor.org.

Wręczenie certyfikatów Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

11.01 w Konsulacie R.F.N. odbyło się wręczenie certyfikatów „PWD” – potwierdzających znajomość języka niemieckiego ekonomicznego. Egzamin Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) jest od 2 lat przeprowadzany przez Studium Języków Obcych A.E. w oparciu o licencję Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Instytutu Goethego.

Spośród 13 osób odbierających certyfikaty było aż 10 studentów A.E. Certyfikaty wręczał osobiście Konsul Republiki Federalnej Niemiec Pan Horst O. Siffrin w towarzystwie przedstawicieli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i „Europa Forum”.

50% dla doktorantów

Władze Uczelni podjęły rozmowy z PKP w sprawie przyznania doktorantom prawa do 50% zniżki na przejazdy. Dotychczas PKP nie zgadzały się traktować studentów studiów doktoranckich jak innych studentów. O wynikach rozmów będziemy informowali.

Kurs języka rosyjskiego na Newą

Osoby, które chciałyby wziąć udział w trzytygodniowym kursie językowym w St.Petersburgu (lipiec 2005) lub w Moskwie (wrzesień 2005) proszone są o zgłaszanie się do końca lutego br. do mgr Marii Niemczyk w Studium Języków Obcych (pok. 47 S tel. 36 80 444) w godzinach konsultacji.

Nazwa dla chóru

Podczas opłatkowego spotkania zorganizowanego przez NSZZ Solidarność AE padła propozycja wymyślenia nazwy dla chóru AE. Dodajmy, że kolędy w jego wykonaniu zachwyciły zebranych. Propozycje można zgłaszać do opiekuna chóru, dr. Andrzeja Oryńskiego z Katedry Prawa Gospodarczego.

Podziel się 1%

Nadszedł czas składanie rocznych rozliczeń podatkowych. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą każdy podatnik ma prawo przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wyliczoną kwotę należy wpłacić na konto organizacji i wykazać w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Urząd Skarbowy zwróci nam ją w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji. Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie: http://opp.ms.gov.pl


Biuro Promocji informuje, że planery biurkowe na rok 2005 można pobierać magazynie głównym w bud. Z.

Konferencje

Konferencja pt. "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna UE" organizowana przez Katedrę Badań Marketingowych. Konferencja odbędzie się 22 stycznia (sobota) w godz. 10.00 – 14.30 w sali Rady Wydziału IE w budynku E.


Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze wraz z Politechniką Wrocławską organizują w dniach 21-23 stycznia konferencję pt. Elity a korupcja. Wprowadzenie do dyskusji plenarnej wygłosi socjolog, prof. Maria Jarosz, autorka książki „Władza. Przywileje. Korupcja”.

Konkursy

Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych w Warszawie. Kandydaci muszą posiadać tytuł profesora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz legitymować się odpowiednim doświadczeniem w kierowaniu placówkami naukowymi i zespołami badawczymi. Podanie są przyjmowane do 28 lutego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod warszawskim numerem telefonu: 620 33 52.

Internetowy konkurs dla studentów IV i V roku uczelni ekonomicznych - Zaprojektuj swoją firmę

Celem Konkursu "Synergia" jest opracowanie planów biznesu przedsięwzięć gospodarczych na rynku elektronicznym, rynku nieruchomości i ubezpieczeń oraz wyłonienie osób, które wezmą udział w ich realizacji. Konkurs obejmuje dwuetapowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, odbywające się poprzez Internet, w których uczestniczyć mogą studenci IV i V roku uczelni wyższych o profilu ekonomicznym. Uczestnicy konkursu zgłaszają udział w Konkursie tworząc trzyosobowe Zespoły. Zespół rejestrowany jest w Konkursie przez swojego przedstawiciela – studenta, który obejmuje funkcję Kierownika Zespołu. Rejestrację Zespołu poprzedza test kwalifikacyjny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań z zakresu objętego tematyką Konkursu.

Wstępna kwalifikacja i rejestracja uczestników Konkursu – od 10 stycznia 2005 r. do 10 lutego 2005 r.

Konkurs rozpoczyna się 14 lutego 2005 r. a kończy 20 kwietnia 2005 r.

W każdym z bloków tematycznych II etapu Konkursu "Synergia" przewiduje się następujące nagrody:

I nagroda – 5500 zł,
II nagroda – 3000 zł,
III nagroda – 1500 zł

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie: www.synergia.poi.pl

Wokół nas

Serwer publikacji elektronicznych

Z początkiem roku 2005 uruchomiony został pierwszy w Polsce serwer publikacji elektronicznych dla młodych naukowców, studentów i absolwentów - Arkiva.pl. Serwis jest bezpłatny (zarówno dla autorów, jak i osób poszukujących informacji), a możliwości publikowania prac są prawie nieograniczone. Autorzy wprowadzili jedynie minimalny poziom recenzji przez samych użytkowników, tak, aby prace przypadkowe i nie reprezentujące odpowiedniego poziomu mogły być wyeliminowane z archiwum.

Archiwum, w zamyśle autorów, pozwoli w możliwie niedalekiej przyszłości stworzyć nowy kanał komunikacji pomiędzy autorami. Ma również służyć autopromocji autorów prac. Publikowanie w archiwum uniemożliwi też handel pracami (magisterskimi, zaliczeniowymi), praktykę niestety coraz częściej stosowaną w naszym kraju. Swobodny dostęp do archiwum pozwoli ograniczyć ogromny już rynek prac pisanych na zlecenie - kopiowanie może być znacznie łatwiej wykryte poprzez proste wyszukiwanie z użyciem słów kluczowych.


Trybunał Konstytucyjny uznał regulację prawną dotyczącą zmniejszenia płacy dla absolwentów do 80% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy za zgodną z prawem. W jego ocenie taki przepis może pomóc w znalezieniu pierwszej pracy i zdobyciu doświadczenia ludziom młodym. Podobne rozwiązania z powodzeniem stosowane są np. we Francji w ramach kampanii na rzecz pierwszego zatrudnienia.

Książka za piwo

Życie Warszawy donosi, że za dziesięć książek w warszawskim studenckim klubie Rezerv′at dostaje się duże piwo. Niektórzy wpadają do Rezerv′atu tylko po to, aby się z kimś wymienić lub coś pożyczyć. Na półkach Rezerv′atu jest już ok. 300 książek. Menedżerka klubu Anna Brunov uważa, że książki na półkach działają lepiej niż... ochrona. "Wyjątkowo skutecznie odstraszają dresiarzy" - śmieje się. Rezev′at działa przy akademiku "Limba" Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem