W Akademii

Posiedzenie Senatu 31 maja 2005 roku

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej dr Ewa Kania poprosiła Senat o zgodę na przedłużenie czynności wyborczych z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających wyborów do Rad Wydziałów (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Statucie Uczelni dotyczącymi liczbowych proporcji pracowników i studentów w składzie Rad Wydziałów). Senatorowie wyrazili zgodę.

Senatorowie podjęli uchwałę akceptującą zmiany w Statucie Uczelni, a dotyczącą utworzenia funkcji prorektora ds. promocji i rozwoju. Uchwała została przygotowana na wniosek rektora-elekta, prof. Bogusława Fiedora. Profesor Fiedor podziękował Senatorom za przyjęcie uchwały. Zmiana w Statucie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Senatorowie zapoznali się z projektem przedstawionym przez prorektor ds. dydaktyki, prof. Krystynę Mazurek-Łopacińską dotyczącym limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2005/2006. W wyniku dyskusji nt. kosztów kształcenia w uczelni oraz optymalizowania liczby studentów przyjmowanych na studia, w której udział wzięli m.in. profesorowie: Marian Noga, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Ryszard Broll, Marek Walesiak, Jędrzej Chumiński, Andrzej Gospodarowicz, Danuta Strahl, Jadwiga Sobieska-Karpińska, Stefan Wrzosek, Bogusław Fiedor, Jerzy Wawrzynek, Władysław Leśniak oraz kwestor mgr Krzysztof Małys, Senatorowie zweryfikowali projekt limitów i uchwałą zatwierdzili jego poprawioną wersję.

Dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej prof. Marek Łyszczak zapoznał Senatorów z wynikami konkursu na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Senatorowie zatwierdzili wniosek o zatrudnienie dr hab. Krystyny Moszkowicz na stanowisku profesora AE w Katedrze Zarządzania Strategicznego.

Prorektor ds. nauki prof. Stanisław Nowosielski przedstawił wnioski o zatrudnienie

Rektor prof. Marian Noga wyjaśnił, że po zapoznaniu się z materiałami dostarczonymi przez mgr. Mariana Pohulaka nie znalazł potwierdzenia dla zarzutów zgłaszanych przez Niego w stosunku do dziekana, prof. Ryszarda Brolla.

Dyrektor mgr Edward Bratek odczytał wnioski Senackiej Komisji Budżetowej dotyczące rozliczenia planów remontów w uczelni w ubiegłym roku, odpowiadając na uwagi w nich zawarte.

Wybory 2005

31 maja elektorzy w tajnym głosowaniu poparli kandydaturę prof. dr. hab. inż. Stefana Wrzoska na stanowisko prorektora ds. dydaktyki w latach 2005-2008.

Nasz student w USA

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą II edycji konkursu "Student w USA" został Radosław Tomczak, student I roku Finansów i Bankowości na wydziale ZI. Nagrodą jest stypendium na Uniwersytecie Saint Mary’s w Minnesocie (USA), fundowane przez The Wasie Foundation z Minnesoty przy współpracy z Browarem Namysłów sp. z o.o. w ramach projektu „Student w USA”. Fundacja pokrywa koszt nauki, przelot oraz całkowity koszt utrzymania podczas 4-letnich studiów magisterskich. Uroczyste wręczenie stypendium odbędzie się 14 czerwca na uczelni.

Godny podkreślenia jest fakt, że do finału zostali zakwalifikowani trzej studenci, wszyscy z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że jedną z laureatek ubiegłorocznej edycji projektu „Student w USA” została ówczesna studentka AE we Wrocławiu, Marta Bujnowska – obecnie studentka 2 roku ekonomii na Uniwersytecie w Saint Mary’s.


Niemiecki związek organizacji do spraw studenckich (Deutsches Studentenwerk) utworzył nowy system stypendialny skierowany do studentów i młodych absolwentów, którzy posiadają co najmniej dyplom na poziomie zawodowym i bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego. Program obejmuje dziewięciomięsięczny wyjazd od Niemiec (wrzesień-maj), podczas którego poznają zadania i funkcjonowanie instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym, w tym również organizacji i samorządów studenckich. Elementem programu będzie także realizacja konkretnego projektu i udział w seminariach. Wnioski należy składać do 22 czerwca. Szczegóły na stronie www.studentenwerke.de/internationales/praktikenprogram.


W związku z przygotowywaniem materiałów do przetargu na dostawę czasopism zagranicznych w 2006 r. BG prosi o zapoznanie się z listą obecnie prenumerowanych czasopism w wersji papierowej, które są jednocześnie dostępne on-line (w postaci pełnotekstowych artykułów), w zakupionych przez Bibliotekę bazach: PROQUEST i EIFL-EBSCO. Archiwum tych czasopism posiadamy na CD-ROM-ach bazy PROQUEST. Ewentualne sugestie dotyczące celowości kontynuowania prenumeraty w/w tytułów czasopism w wersji papierowej można przekazywać do 15 czerwca br.


Dział Administracyjno –Socjalny podaje terminy turnusów w domach wczasowych AE (w Łebie i Zachełmiu):

  1. 25.06 - 09.07
  2. 10.07 - 24.07
  3. 25.07 - 08.08
  4. 09.08 - 23.08
  5. 24.08 - 07.09

Za dobę pobytu w ośrodkach obowiązują następujące stawki :

Lody, kucyk i gokarty...

Dział Administracyjno-Socjalny zaprasza rodziców z Dziećmi na Imprezę Rekreacyjno-Sportową z okazji „Dzień Dziecka”, która odbędzie się w sobotę 4.06.2005 r. na terenie przy Studium W.F. w godzinach od 10-13. W programie wiele atrakcji.

Znawcy Akademii

Zakończył się konkurs wiedzy o naszej uczelni z angielskiego forum językowego, zorganizowany przez SJO. Zwyciężył autor największej liczby pytań - Łukasz Puka z II ZI gr. 5 (FiB) ps. Luke oraz autorka największej liczby poprawnych odpowiedzi - Magdalena Paprota, II GN gr.13 (ps. Nerilka). Nagrod ufundowali nasi sponsorzy, wydawnictwo Oxford University Press i wydawnictwo Longman. Luke otrzymał Oxford Advanced Learner's Dictionary, zaś Nerilka otrzymuje angielski słownik biznesowy od Wydawnictwa Longman.

Rezerwacja karnetów na basen

Rezerwacji można dokonać w budynku Z (sale będą podane w internecie po 15.06.2005) lub z wykorzystaniem internetu z dowolnego komputera w dniu 21.06.2005 od godziny 10.00. do 29. 06.2005 do godz.12.00.

Termin dodatkowy rezerwacji (tylko internetowej): 07.09.2005. od godz.10.00 do 09.09.05 do godz.12.00.

Cena karnetu dla pracownika wynosi 135 zł. DO 8 lipca należy złożyć zgodę na potrącenie opłaty z poborów należy złożyć do 8 lipca w sekretariacie SWFiS.


Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego odbędzie się 15 czerwca (w środę) o godz.10.00 w Wydawnictwie (bud. M, pok. 16).

Konkursy i zaproszenia

Burmistrz Miasta Oława planuje organizowanie od jesieni br. konkursów na prace studenckie o tematyce oławskiej. Komisja będzie brała pod uwagę przydatność prac w planie rozwojowym miasta, jego promocji, etc. Burmistrz deklaruje gotowość udostępnienia niezbędnych materiałów. Szczegóły: promocja.olawa@interia.pl , tel.: 303 35 46.

Wokół nas

Pamięci ofiar represji

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na posiedzeniu w dniu 15 maja poparło apel Prezydium KRASP oraz KRPUT z dnia 25 lutego 2005 r., zaaprobowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i zadeklarowało umieszczenie w godnym miejscu przez wszystkie uczelnie członkowskie KRUWriO tablic upamiętniających uczonych polskich, ofiary hitlerowskiego i sowieckiego terroru. Ustalono, że Akademia Sztuk Pięknych opracuje wstępną koncepcję artystyczną tablicy. Przewiduje się realizację idei umieszczenia tablic na miesiąc listopad 2005 r.

Nowy przewodniczący

Rektor Politechniki Wrocławskiej, Prof. Tadeusz Luty został wybrany przewodniczącym KRASP, organizacji będącej najważniejszym reprezentantem środowiska akademickiego w Polsce, zrzeszającej 101 rektorów największych polskich uczelni. Prof. Luty obejmie stanowisko 1 września, zastępując dotychczasowego przewodniczącego, prof. Franciszka Ziejkę, rektora UJ

Rodzinne zdjęcie

Politechnika świętuje w tym roku 60.lecie powstania. Główne obchody są przewidziane na 15 listopada, jednak organizatorzy zapraszają studentów i absolwentów PWr już 4 czerwca o godz. 18.00 na plac Gołębi do wspólnego, pamiątkowego zdjęcie

Zagraniczne wsparcie

Pod auspicjami KRASP jest opracowywany projekt „Study in Poland” mający zachęcić do studiowania w Polsce studentów zagranicznych. Jego pierwszym etapem będą letnie szkoły kultury i języka polskiego dla obcokrajowców. Planowane są również kampanie reklamowe w zagranicznych mediach, spotkania z dziennikarzami i przede wszystkim wspólny udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, np. w Chinach, Indiach, Rosji czy Korei Płd.

Inicjatywa rektorów ma zapobiec finansowym kłopotom uczelni, którym w najbliższych latach będzie ubywało studentów polskich uczących się na studiach płatnych. W projekt są zaangażowane m.in. ministerstwa Edukacji, Nauki i Informatyzacji oraz Spraw zagranicznych

Pospieszyli się

Tegoroczni maturzyści alarmują, że niektóre uczelnie wyższe ustaliły termin egzaminów wstępnych/rozmów kwalifikacyjnych oraz przyjmowania dokumentów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych zanim kandydaci poznają wyniki egzaminu dojrzałości. Minister Tadeusz Szulc w liście do Rektorów przypomina, że ostatecznym terminem wydania świadectw dojrzałości jest 30 czerwca. Prosi równocześnie, aby uczelnie zwracały opłaty kandydatom, którzy - po otrzymaniu wyniku matury - postanowili zrezygnować ze studiowania w nich.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem