W Akademii

Posiedzenie Senatu 30 czerwca 2005 roku

Rektor podziękował Senatorom za współpracę, było to bowiem ostatnie posiedzenie Senatu w kadencji 2003-2005.

Rekrutacja 2005

Zakończyło się przyjmowanie podań od kandydatów na studia dzienne w Akademii Ekonomicznej. Kandydaci ze „starą maturą” piszą egzamin wstępny 12 lipca z matematyki i j. obcego. Wstępne wyniki rekrutacji poznamy 15 lipca. A tak wygląda zainteresowanie poszczególnymi kierunkami (w nawiasach ilość podań złożonych w roku 2004).

W sumie złożono 5359 podań, a więc o 1348 więcej niż w ubiegłym roku.

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Senatu AE z dnia 31 maja br. uczelnia przygotowała na studiach dziennych 1764 miejsca.

Akademia Ekonomiczna zaprasza...

27 czerwca, w dniu rozdania świadectw maturalnych, Samorząd Studencki AE pod wodzą przewodniczącego Michała Jarosa zorganizował imprezę dla tegorocznych maturzystów w Klubie Metropolis. Na szeroko reklamowaną w szkołach i w mediach (konkursy z nagrodami) spotkanie przybyło sporo potencjalnych studentów ciekawych atmosfery panującej na naszej uczelni.

Noc obfitowała w niezwykłe konkursy i quizy, a zabawa trwała do białego rana.


Komunikat kwestora nr 4/05 dotyczący pobierania materiałów z magazynu uczelni. Kwestor przypomina o konieczności prawidłowego określania źródeł finansowania pobieranych z magazynu uczelni materiałów biurowych. Źródło wskazane na dokumentach magazynowych RW musi być zgodne z przeznaczeniem pobieranych materiałów np. studia podyplomowe, badania własne, etc. Źródła finansowania zostały określone w komunikacie Kwestora nr 3/05.


Biuro promocji informuje, że kazał się „Informator o studiach podyplomowych i innych formach kształcenia ustawicznego w AE”. Zainteresowane katedry i studia podyplomowe mogą otrzymać bezpłatne egzemplarze w magazynie w bud. Z.


Biuro Obsługi Projektów Europejskich mieści się w bud. J, pokoje od 24a do 25a. Tel. 36 80 855, fax. 854.


Wydawnictwo informuje, że spotkanie Komitetu Redakcyjnego odbędzie się 9 sierpnia (we wtorek) o godz. 1000 (bud. M, pok. 16).

Konkursy i zaproszenia

Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ogłosił kolejną edycję Konkursu im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych. Praca powinna posiadać wartości poznawcze lub aplikacyjne i zawierać aktualne zagadnienia omawiane na podstawie szerokiej literatury przedmiotu. Termin nadsyłania prac do oddziału PTE – luty 2006 r.

http://www.pte.pl/wroclaw/


Urząd Patentowy ogłosił kolejną edycję konkursu na prace związane z ochroną praw własności przemysłowej, w tym również w zakresie zarządzania i marketingu tymi prawami. Konkurs obejmuje cztery kategorie prac: habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką obronione w roku akademickim 2004/2005. Termin składania prac: 31 października 2005 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.uprp.pl/polski


11. Międzynarodowa konferencja technologii stosowanych w edukacji i szkoleń w formie e-learning (Berlin 30 listopada-2 grudnia 2005 r.) Kolejna edycja konferencji Online Educa w Berlinie jest organizowana z myślą o wszystkich osobach, zajmujących się edukacją z wykorzystaniem nowych technologii elektronicznych. Wszystkie spotkania odbywają się w języku angielskim. Dwudniowa konferencja jest poprzedzona w dniu 30 listopada różnymi warsztatami. /uczestnictwo w niektórych z nich jest bezpłatne/.

Uczestnicy z Polski oraz krajów z Europy Wschodniej i Środkowej za udział w dwudniowej konferencji płacą 430 euro zamiast 750 euro (studenci 250 euro). Szczegółowy program Educa znajduje się na stronie www.online-educa.com

Dodajmy, że Educa Online w 2004 r. osiągnęła rekordową liczbę uczestników: 1700 osób z 65 krajów, ze wszystkich kontynentów oraz ok. 140 wystawców. Była więc największym europejskim spotkaniem osób związanych zawodowo z e-learningiem. Sprawozdanie po polsku z ostatniej edycji znajduje się na stronie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=8&id=123&czesc=0

Dodatkowe informacje: tel: 022 / 663 32 85 ; mailto: dorota.myko@icwe.net


Nowe prawo, szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego – seminarium na ten temat organizuje Fundacja PAKE wraz z Akademiami Ekonomicznymi i PTE 22 września w SGH w Warszawie. Rada programowa zaproponowała następujące tematy przewodnie:

Zgłoszenia uczestnictwa oraz propozycje referatów należy składać do 5 września. Karta zgłoszeniowa i znajduje się tutaj.


Skomplikowane i proste. Konkurs na artykuł naukowy pn. Młodzi o swoich badaniach ogłosiła redakcja „Forum Akademickiego” a patronat honorowy objął Minister Nauki i Informatyzacji. Warunkiem uczestnictwa jest nie ukończony 35 rok życia i praca naukowa (również studia doktoranckie). Termin nadsyłania prac upływa 31 października a pierwszą nagrodą dwa noclegi w Londynie dla dwóch osób. Szczegóły konkursu na stronie www.forumakad.pl


Do 31 października 2005 r. można nadsyłać prace na kolejne Polskie Eliminacje do Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, organizowanego przez Komisję Europejską od 1989 roku i będącego częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę oraz, od 2004 roku, nauki społeczne i ekonomiczne. Każdy kraj może zgłosić najwyżej trzy prace. Nie mogą one mieć więcej niż trzech autorów. Wszyscy autorzy muszą być w wieku 14 - 21 lat w czasie finałów europejskich, które odbywają się każdego roku we wrześniu.

Autorzy najlepszych ubiegłorocznych prac otrzymali nagrody i wyróżnienia Ministra Nauki i Informatyzacji.

Szczegóły konkursu.

Wokół nas

Naukowców biologów jest więcej niż ekonomistów, a weterynarz najłatwiej otrzyma tytuł profesora. Takie rewelacje przynosi Gazeta Wyborcza z dnia 12 lipca. Dziennikarze przeanalizowali bazy danych Ośrodka Przetwarzania Informacji (http://nauka-polska.pl) finansowanego przez MniI, z których wynika, że w Polsce jest 110 314 naukowców z doktoratem. Spośród nich 21,9% ma habilitację a 11,8% tytuł profesora. Cały artykuł tutaj.


Aktywne koła naukowe. e-Biuletyn Dolnośląskiego Festiwalu Nauki sygnalizuje imprezy organizowane podczas tegorocznego DFN przez młodych naukowców i studentów, członków kół naukowych.

KN Studentów Chemii „Allin”, które od wielu już lat współtworzy chemiczną część DFN przygotowało imprezy pt. „Chemia porusza wyobraźnią”, „Niewyobrażalna potęga chemii - chemiczne fajerwerki” oraz „Biochemia, biologia molekularna i biotechnologia domowym sposobem”.

Członkowie Koła Naukowego Studentów Astronomii zapraszają na „Obserwację plam na Słońcu” i „Wyznaczanie południa prawdziwego”. W ramach DFN Koło organizuje również pokaz zatytułowany „Dawne i współczesne przyrządy astronomiczne”.

Miłośników informatyki i pasjonatów komputerów zainteresują imprezy studenckich kół naukowych: „Sztuczna inteligencja wokół nas” (Koło Sztucznej Inteligencji "CJANT"). Zachęcamy także do wzięcia udziału w pokazach „Przez zabawę w przyszłość, czyli klocki Lego i układy scalone” (Studenckie Koło Naukowe "Informatyka Systemów Autonomicznych i Adaptacyjnych"), podczas których będzie można przekonać się jak działają prawdziwe roboty wykonane z klocków.

Członkowie studenckiego Koła Naukowego ,,Forma” działającego przy Akademii Sztuk Pięknych proponują uczestnikom tegorocznego Festiwalu „Warsztaty ceramiczne” , a także pokaz wypalania ceramiki w piecu plenerowym .

Ponadto tradycyjnie już w programie jarmark fizyczny i geometryczny oraz maraton matematyczny i językoznawczy.

www.festiwal.wroc.pl


1,5 miliona euro na stypendia. 803 studentów i 133 pracowników naukowych z krajów pozaunijnych otrzyma stypendia Socrates Mundus w nadchodzącym roku akademickim. Studenci legitymujący się dyplomem ukończenia pierwszego cyklu studiów w swoich krajach będą mogli uzyskać tytuł magistra w uczelniach UE. W Polsce w programie biorą udział Uniwersytety Warszawski i Wrocławski. Trafi do nich około 50 studentów.

Na 803 studentów z krajów pozaunijnych, ponad 350 zostało wybranych przez Komisję Europejską w ramach tzw. programu azjatyckiego, natomiast 455 - w ramach tzw. ogólnego programu Erasmus Mundus. Ci ostatni pochodzą z 84 krajów z całego świata, najwięcej z Brazylii - 35, Rosji - 31, Ukrainy - 23, i Stanów Zjednoczonych - 20.

Stypendia dla pracowników naukowych potrwają średnio trzy miesiące. 112 spośród nich zostało wybranych w ramach ogólnego programu, a 21 - w ramach specjalnego, chińskiego. Pod względem liczby pracowników naukowych, którzy otrzymali stypendia, wysoko uplasowały się Stany Zjednoczone i Brazylia. (PAP Nauka w Polsce)


Zwiększenie o 1 mld zł środków na naukę w budżecie państwa na rok 2006 postuluje Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Apel w tej sprawie do Premiera podpisali wszyscy członkowie komisji. "To i tak mniej niż zakłada Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004- 2006, który przewiduje przeznaczenie na naukę 0,6 proc. PKB" - podkreśla Ryszard Hayn, przewodniczący komisji. Posłowie przypomnieli, że w ciągu ostatnich czterech lat poziom nakładów na naukę mierzony ich udziałem w PKB zmalał o 25% (z 0,412 proc. PKB w 2001 roku do 0,304 proc. PKB w roku 2005).


Naukowo o ściąganiu. Wychowawcze i etyczne aspekty ściągania w szkole powszechnej - pracę magisterską pod tym tytułem obronił w Instytucie Filozofii Konrad Kobierski, absolwentem Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to pierwsza praca magisterska dotycząca w całości tego zagadnienia.

Praca opisuje m.in. zakres i sposoby ściągania, postawy uczniów i nauczycieli wobec tego zjawiska. Pan Konrad Kobierski zamierza rozwinąć badania nad tym zjawiskiem w pracy doktorskiej.


Numery archiwalne eAkademii są dostępne w Serwisie dla pracowników na stronie internetowej Uczelni.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem