W Akademii

Rektor, prof. Bogusław Fiedor został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Naukowej polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podczas posiedzenia e dniu 15 lutego. Przewodniczącym został prof. Włodzimierz Siwiński z Uniwersytetu Warszawskiego.


Na ręce prof. Bogusława Fiedora wpłynął list od prof. Leszka Balcerowicza z podziękowaniem za organizację pobytu i wykładu na Uczelni w dniu 16 lutego. Przypomnijmy, że na spotkanie z prof. Balcerowiczem przybyło ok. 1000 studentów a wykład odbił się szerokim echem w mediach.


27 lutego br. będziemy gościć na Uczelni Pana Richarda Brandta z Lehigh University w Pensylwanii, dyrektora programu The Global Village for future leaders of business and industry, w którym od kilku lat uczestniczą również studenci naszej Uczelni.

Poza oficjalnym spotkaniem z władzami naszej Akademii, Pan Brandt wygłosi wykład nt:

"Globalization - Dream or Disaster". Zapraszamy do bud. Z 113 o godz. 11.15.


9 marca prof. Witold Orłowski, były doradca ekonomiczny Leszka Balcerowicza i szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego będzie gościem władz Uczelni. W ramach Forum Wiedzy Ekonomicznej wygłosi wykład otwarty pt. Czy Polska może być krajem szybkiego wzrostu i silnego pieniądza? Wykład odbędzie się w Sali P 1 o godz. 13.30.


W ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Biznesplany w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości IV nagrodę otrzymał Projekt Firmy Bezpieczne Sieci Bezprzewodowe Łukasza Wyrwasa z AIP we wrocławskiej AE. Nagrodą są konsultacje ekspertów firmy ERNST@YOUG oraz wyjazd językowy z firmy JDJ Bachalski


SKN Konsultingu SGH oraz Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR zapraszają na prezentację 9 Maratonu Firm Konsultingowych - jedynej imprezy, która w jednym miejscu i o jednym czasie gromadzi największe firmy konsultingowe. W czwartek, 2 marca o godz. 14.30 w sali 113 Z, będzie można dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji w tej branży oraz poznać kolejne szczeble kariery w konsultingu.


W dniach 4 – 13 lutego 2005 roku, po raz pierwszy w historii Akademii Ekonomicznej doszedł do skutku wyjazd studyjny do Niemiec wspierany ze środków DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). Uczestnikami wyjazdu byli studenci Wydziału Zarządzania i Informatyki, obecni oraz przyszli seminarzyści Katedry Controllingu. Uczestnik wyjazdu, Iwona Szylkiewicz IV ZI kierunu Finanse i Bankowość, pisze w nadesłanej korespondencji:

„Na zaproszenie prof. dr Matthiasa Eickhoffa odwiedziliśmy 3 miasta niemieckie – Mainz, Bingen oraz Stuttgart. Wyjazd miał na celu zapoznanie studentów naszej Uczelni z realiami funkcjonowania uczelni niemieckich. Była ku temu okazja podczas wizyty w:

Poza ośrodkami naukowymi uczestnicy wyjazdu byli także gośćmi instytucji publicznych, takich jak Izba Przemysłowo – Handlowa w Mainz, Instytut Transferu Wiedzy i Technologii w Bingen czy Instytut Przedsiębiorczości w Mainz. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z przedstawicielką Ministerstwa Gospodarki i Transportu, Rolnictwa i Uprawy Winorośli.

W programie wyjazdu nie mogło zabraknąć spotkań z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Punktem odniesienia rozmów były prezentacje wygłoszone przez naszych studentów. Wystąpienia miały na celu udowodnienie stwierdzenia: „Dolny Śląsk – rajem dla inwestorów zagranicznych”. Prezentacje studentów wzbudziły ogromne zainteresowanie i były początkiem owocnych dyskusji.

Wyjazd studyjny był także okazją do zdobycia informacji o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Było to możliwe podczas wizyty w przedsiębiorstwach takich jak:

Pobyt w Niemczech prócz rozwijania kontaktów polsko – niemieckich stworzył również możliwość wymiany doświadczeń kulturowych, czego dowodem była wycieczka po historycznym miasteczku Bacharach czy też karnawał w Tübingen.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym wyjazd odbył się i miał tak owocny przebieg”.


Fantazja studentów AE nie ma granic. Zaliczona sesja czy egzamin zawsze cieszyły. Tymczasem V rok GN FiB po zdaniu egzaminu z Rynku Egzotycznych Instrumentów Pochodnych postanowił urządzić… egzotyczną fiestę. Były kolorowe stroje, owoce, konkursy, fala, parasole, kwiaty i śpiew. Kto ciekawy, niech zajrzy tutaj.


Dział Płac prosi o odbieranie PIT-11 do 27.02.06. Po tym terminie dokumenty będą wysyłane pocztą

Stypendia

Fundacja im. Lesława A. Pagi już po raz trzeci otwiera edycję Stypendium im. Lesława A. Pagi, przeznaczonego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów kierunków ekonomicznych, handlowych lub finansowych. Stypendium stanowi równowartość 15 000 USD z przeznaczeniem na realizację projektu służącego zdobywaniu wiedzy i doświadczeń.

Regulamin, szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie: www.paga.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2006 r. Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi we wrześniu 2006.


Można składać aplikacje do udziału w programie „Studia Zaawansowane. Wizyty studyjne”, który odbędzie się w terminie od 12-23 maja. Seminarium adresowane jest do młodych profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Rosji) oraz Środkowowschodniej (Polski, Słowacji, Czech, Węgier oraz innych krajów UE).

Program obejmować będzie zagadnienia gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturowe, w tym szczególny nacisk położony będzie na sytuację krajów znajdujących się w procesie transformacji ustrojowej. Organizator Stowarzyszenie Willa Decjusza, pokrywa wszelkie koszty pobytu. Obywatele polscy wnoszą opłatę w wysokości 30 euro.

Więcej informacji tutaj

Nagrody

Nagroda Kartezjusza to prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 2000 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Nauki Komisji Europejskiej grupom badawczym za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne(Excellence in scientific reserche) w dowolnej dziedzinie nauki. Od 2004 roku wręczana jest dodatkowa nagroda za promocję nauki (Excellence in science communication). Kandydatów do obu nagród można zgłaszać do 4 maja 2006 r. Szczegóły tutaj

Wokół nas

Wybrane artykuły Financial Times po polsku i angielsku można przeczytać w portalu Onet.pl. Dostępne jest również 30.dniowe archiwum Szukaj tutaj.


Rektor UWr prof. Leszek Pacholski i redaktor naczelny Gazety Wyborczej we Wrocławiu zapraszają na pierwsze spotkanie z cyklu Goście Gazety Wyborczej z Adamem Michnikiem, autorem książki „Wściekłość i wstyd”. 1 marca, godz. 17.00, Aula im. Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 7/10.


Kamizelka kulo- i nożoodporna zarazem, antyterrorystyczny robot, bielizna z przędzy lnianej to tylko niektóre z ponad 90 najlepszych polskich wynalazków, które zyskały w 2005 roku uznanie za granicą. Można je oglądać na XIII Giełdzie Wynalazków w warszawskim Muzeum Techniki do 1 marca.


Numery archiwalne eAkademii znajdują się na stronie www uczelni w serwisie dla pracowników.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem