W Akademii

Posiedzenie Senatu 1 lutego 2008 roku

Protokół z posiedzenia jest dostępny w sekretariacie Rektora.

Centrum w Bibliotece

W holu Biblioteki Głównej można oglądać makietę z projektami Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – sztandarowej inwestycji uczelni w najbliższych latach. W poniedziałek 4 lutego wybrany zostanie projekt skierowany do realizacji. Inwestycja jest warta 50 mln złotych. 29 stycznia Rektor prof. Bogusław Fiedor podpisał umowę przedwstępną z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, zapewniając tym samy finansowanie inwestycji z Regionalnego Programu operacyjnego w wysokości 8,1 mln. euro, co stanowi około 60 % kosztów. Przypomnijmy, że akt erekcyjny biblioteki został wmurowany podczas inauguracji roku akademickiego. Nowy obiekt ma być gotowy za trzy lata.

Nasz człowiek w BAS

Dr Maria Niewiadoma z Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy została oficjalnym koordynatorem na Dolny Śląsk British Alumni Society. Stowarzyszenie BAS, powstałe w 1999 r., zrzesza absolwentów szkół brytyjskich w Polsce i liczy 550 członków, którzy stawiają sobie za cel integrację, m.in. poprzez wspólne inicjatywy zawodowe i społeczne.

Komunikat Kwestora nr 1/2008

W związku z ujednoliceniem systemu rozliczania delegacji służbowych dla profesorów z Rady Nauki i powołanych zespołów opiniodawczo–doradczych, interdyscyplinarnych, specjalistycznych, posiedzeń panelowych recenzentów, ekspertów i kontrolerów, MNiSZW informuje, iż z dniem 01.01.2008 r. delegacje profesorów na w/w posiedzenia w MNiSZW powinny być wystawiane i rozliczane przez jednostkę delegującą, która następnie wystawiać będzie notę obciążeniową lub fakturę na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dołączoną kopią delegacji służbowej.

Film w sieci

Film nakręcony z okazji 60-lecia uczelni, którego premiera odbyła się w Operze 5 października 2007 roku, został umieszczony na stronie poświęconej rekrutacji. Kto nie widział, niech kliknie tutaj.

Biblioteka Microsoft na ZIF

Wydział ZIF zakupił subskrypcję biblioteki oprogramowania MSDN AA firmy Microsoft. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci mogą z niej korzystać pod pewnymi warunkami. Jakimi? Zobacz tutaj

Nowa RUSS

Poniżej podajemy aktualny skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów AE:

Bartłomiej Postek (NE) – przewodniczący, wiceprzewodniczące: Barbara Stąpor (ZIF) i Anna Sulej (IE).

Przedstawiciele Wydziału NE:

Przedstawiciele Wydziału ZIF: Przedstawiciele Wydziału IE: Przedstawiciele studiów niestacjonarnych (wieczorowych):

Wokół nas

Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wystosowała list w sprawie niedopuszczalności pobierania opłat za czynności w przewodach doktorskich od osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora. Treść komunikatu dostępna jest tutaj


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu międzynarodowego konkursu w ramach projektu ERA-NET IB na temat: „Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach”. Więcej


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do jednoosobowych organów uczelni publicznych znajduje się tutaj.


Departament Wdrożeń i Innowacji MNiSW ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.1 PO KL „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” – projekty konkursowe. Dokumentacja konkursowa.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem