Wydanie 9 (109)

24 listopada 2009 r.

NA UNIWERSYTECIE

19 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie Senatu.

JM Rektor prof. Bogusław Fiedor podziękował za aktywność zawodową i wręczył listy gratulacyjne:

Senat uczelni poparł wniosek Kolegium Rektorskiego w sprawie rekomendowania prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi jako kandydata do Rady Polityki Pieniężnej. Senatorowie zaakceptowali pomysł prof. Tadeusza Borysa, aby  zwrócić się do przewodniczących wszystkich Klubów Parlamentarnych Sejmu i Senatu RP z prośbą o poparcie dla kandydatury prof. Krzysztofa Jajugi.


Senatorowie wyrazili akceptację dla wniosku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o recenzowanie przez prof. Mariana Nogę dorobku prof. A.A. Mazaraki w związku z inicjatywą nadania mu tytułu doktora honoris causa tej uczelni oraz wniosku w sprawie poparcia. .Zaakceptowano również treść opinii prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi na temat jego dorobku i osiągnięć prof. dr hab. Stanisława Gomułki, który otrzyma  doktorat honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Senatorowie po dyskusji przyjęli zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku 2010/2011.

Dziekan Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki, prof. Marek Walesiak przedstawił wniosek Wydziału o zgodę na uruchomienie studiów II stopnia na kierunku zarządzanie, będących kontynuacją dla studiów licencjackich realizowanych już na Wydziale GRiT. Po wyjaśnieniach prof. Jagody, opiekuna kierunku, wyrażono zgodę na uruchomienie studiów.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Bartłomiej Postek zapoznał Senatorów z przygotowanym przez studentów nowym Regulaminem Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, wprowadzającym wiele nowatorskich rozwiązań dla działalności studentów i polepszenia ich współpracy z uczelnią.

Senat podjął uchwałę w sprawie poparcia stanowiska Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry dotyczącego finansowych nowelizacji art. 48 ustawy o finansach publicznych.

Profesor Andrzej Gospodarowicz, prorektor ds. nauki poinformował zebranych o nowych  rozporządzeniach MNiSzW (z 24.07.2009 r.) nt. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

Po przedstawieniu sylwetki dr. hab. Waldemara Tyca Senat wyraził zgodę na zatrudnienie go na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mikroekonomii, na Wydziale GRiT.

Profesor Jarosław Witkowski, prorektor ds. współpracy z zagranicą, zapoznał zebranych z efektywnością przyjęcia polskich projektów badawczych w ramach 7 Programu Ramowego. Ze zgłoszonych 9700 wniosków zaledwie 3% uzyskało finansowanie. Zachęcał jednak do podejmowania się trudu pisania nowych projektów ponieważ można uzyskać dofinansowanie nawet do przygotowania wniosku.

Dyrektor Biblioteki Barbara Żmigrodzka poinformowała Senatorów o edukacyjnej ofercie dla studentów przygotowanej przez pracowników biblioteki, która dotyczy szkoleń z obsługi baz danych.


Święto Uczelni

Rektor i Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszają wszystkich pracowników i studentów na uroczyste obchody Święta Uczelni w dniu 26 listopada o godz. 12.00, w Auli Jana Pawła II, bud. P. Podczas uroczystości prof. Jerzry Rokita otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego a trojgu  absolwentów wręczone zostaną  – po raz pierwszy – Kryształowe Alumnusy. Przyjdź i zobacz, kto je otrzyma? Program uroczystości


Uczelnia otwiera się na USA

24 listopada JM Rektor podpisał porozumienie o współpracy z dwiemma uczelniami amerykańskimi: Shippensburg University of Pennsylvania i Washington College in Chestertown (Maryland). Umowa z uczelnią z Pensylwanii obejmuje wymianę studentów (pobyty minimum jednosemestralne), kadry naukowej i administracji. Współpraca z obiema uczelniami obejmuje ponadto udział grup studentów i pracowników w letnich przedsięwzięciach edukacyjnych oraz wideokonferencje dla grup ćwiczeniowych, organizacji i samorządu studentów, oraz kadry i administracji.

Przypomnijmy,  ze wiosną 2007 roku, na zaproszenie Rektora, gościła na Uniwersytecie grupa pracowników m.in. z  Shippensburga, dzieląc się swoimi doświadczeniami w różnych obszarach zarządzania uczelnią.


Kuźnia Kadr po raz trzeci

Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy.  Projekt ten jest projektem rozwojowym, na jego realizację Uczelnia pozyskała 14,6 mln zł. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, począwszy od stycznia 2010 r. Autorkami Projektu są: dr inż. Dorota Kwiatkowska – Ciotucha i dr inż. Urszula Załuska.  Czytaj więcej


UE, policja dolnośląska, EURO 2012

Od 1 grudnia nasza uczelnia rozpoczyna realizację projektu „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012”. dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1)

Cel główny projektu to przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników Dolnośląskiej Policji do zagwarantowania skutecznego zabezpieczenia imprez masowych oraz efektywnej współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo z kraju i zagranicy, na zagrożenia wynikające z realizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Więcej


Prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej FPAKE

Prof. Mazurek-Łopacińska została wybrana na kolejną kadencję (2009-2013). Podstawowym celem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest działalność na rzecz doskonalenia studiów ekonomicznych i menedżerskich w Polsce. Akredytacja jest jedną z dróg realizacji tego celu.


Nagrodzona książka

Wydany przez Wydawnictwo UE podręcznik pt.„Wymiary polityki społecznej”  pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego zdobył wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii nauki polityczne (nagrody głównej nie przyznano). Konkurs odbył się podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych organizowanych corocznie na SGH przez Niezależny Miesięcznik Studentów SGH "MAGIEL".


Publikacje w zeszytach dziedzinowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego zaprasza wszystkich autorów do publikowania w nowych seriach Prac Naukowych (zeszytach dziedzinowych). Nowe zeszyty mają charakter ponadwydziałowy i ogólnopolski, stanowią one forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych pracowników publicznych uczelni ekonomicznych.


SIMPLEX rozpoczyna działalność

Studencka Komisja  ds. Wyboru nowego najemcy góry budynku SIMPLEX wybrała nowego najemcę. Będzie nim firma Dabnet sp. z o.o. (dawny najemca budynku przed remontem). SIMPLEX powinien rozpocząć działalność od grudnia jako klubokawiarnia, miejsce gdzie każdy student uczelni może w miłej atmosferze spędzić czas. Ideą przewodnią otwartego na nowo klubu studenckiego jest powstanie ważnego ośrodka kultury studenckiej. Przypomnijmy, że wiosną br JM Rektor przekazał wyremontowany budynek SIMPLEXu w ręce Samorządu Studentów.


Komunikat Księgarni Profit

Ponieważ zbliża się termin rozliczania środków finansowych za zakup publikacji w Księgarni Profit, bardzo prosimy, żeby nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę bowiem początku grudnia  jest zobowiązana zwrócić część książek do hurtowni, a zatem jej oferta będzie ograniczona.


Biblioteka Główna zaprasza

do korzystania z Platformy Ebrary – kolekcji e-książek na jednej platformie:

Wejście do bazy: http://site.ebrary.com/lib/uewroc  

Dostęp testowy będzie aktywny do 25 grudnia br.

Pytania i opinie prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej pok. A8 tel. 071 36 80 467 email: oddzial.informacji@ue.wroc.pl

WOKÓŁ NAS

Do 30 listopada 2009 roku w Auli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu czynna jest wystawa pokonkursowa projektów Pomnika Pomordowanych w roku 1941 Profesorów Lwowskich. Projekty można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, zaś w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.


Redakcja uePortalu otrzymała od Amnesty International list, w którym czytamy: „Tegoroczny Maraton pisania listów rozpocznie się o godz. 12:00 w sobotę 12 grudnia. Kończymy  i zakończy 24 godziny później. Piszemy niemal w całym Kraju. We Wrocławiu piszemy w Falansterze (ul. Świętego Antoniego 23) Będziemy czekać na Państwa, by przy gorącej herbacie opowiedzieć o przypadkach łamania praw człowieka i poradzić, jak napisać ten, najważniejszy list w życiu - czyimś zagrożonym życiu.

Bardzo zależy nam na Państwa obecności i zaangażowaniu w naszą działalność na rzecz poszanowania praw człowieka na całym świecie. Środowisko akademickie już od niemal półwiecza jest naszym najważniejszym sprzymierzeńcem.

Jeśli jednak nie mogliby Państwo przyłączyć się do Maratonu, będziemy wdzięczni za wsparcie inicjatywy SMSem o treści LIST wysłanym pod numer 72515 (koszt 2 zł + VAT).

Zachęcamy również do odwiedzin naszej strony www.amnesty.org.pl    oraz udziału w wirtualnym happeningu – składając cyfrowy podpis, sprawmy, że świat stanie się choć odrobinę lepszy”.


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przypomina:

01.02.2010 upływa termin składania wniosków w programie KOLUMB

Fundacja przyznaje w tym programie stypendia na staże podoktorskie w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie. W 2010 roku nabór do konkursu w programie KOLUMB przeprowadzony zostanie dwukrotnie. Termin drugiego naboru podany zostanie na stronie Fundacji w terminie późniejszym.  

więcej

26.02.2010 upływa termin składania wniosków w programie FOCUS

Fundacja przyznaje w tym programie trzyletnie subsydia na tworzenie zespołów naukowych. Konkurs w edycji 2010 w programie FOCUS skierowany jest do uczonych zajmujących się nano i mikrotechnologiami w medycynie. Wysokość jednego subsydium w edycji 2010 wyniosi 300 000 zł (100 000 zł rocznie).

więcej


ACADEMICA - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

W poniedziałek, 16 listopada br. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. ACADEMICA powstała z inicjatywy i wg pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt będzie realizowany przez Bibliotekę Narodową i Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) od początku 2010 do grudnia 2013 roku. Jego celem jest digitalizacja współczesnych publikacji naukowych oraz podręczników akademickich, bezpieczne przechowywanie ich reprodukcji cyfrowych oraz ich udostępnienie bibliotekom naukowym w całej Polsce na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego dokumentów cyfrowych.

więcej


Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego informuję, że:Dużo ludzi nie wie, co z czasem robić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu
Magdalena Samozwaniec
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem