Wydanie 11 (111)

29 stycznia 2010

NA UNIWERSYTECIE

Posiedzenie Senatu

28 stycznia 2010 r. odbyło się posiedzenie Senatu, któremu przewodniczył Rektor prof. Bogusław Fiedor.

Na posiedzenie Senatu zaproszono studentów, którzy otrzymali od ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej stypendia za osiągnięcia w nauce (15 osób) i za wybitne osiągnięcia sportowe (1 osoba). W tym roku stypendia otrzymało prawie dwukrotnie więcej osób niż w minionym roku akademickim. Do wyróżnionych przez ministra należą: 11 osób na Wydziale NE, 3 osoby na Wydziale GRiT i 2 osoby na Wydziale ZIF. Zobacz listę stypendystów.

Kierownictwo uczelni przedstawiło Senatorom prowizorium budżetowe, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania Uczelni w oczekiwaniu na informację MNiSW o wysokości tegorocznej dotacji. Pozytywnie na temat prowizorium budżetowego wypowiedział się prof. Edward Nowak, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetowej. Rektor prof. Fiedor  poinformował, że w prowizorium zaplanowano stworzenie nowej formy funduszy: na stypendia habilitacyjne, stypendia doktoranckie i granty  w związku z likwidacją przez MNiSzW funduszu na badania własne.

Senatorowie zapoznali się z planem wydawniczym na 2010 rok. Profesor Leszek Patrzałek, redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poinformował, że jest on opracowany na podstawie tytułów prac zgłoszonych przez kierowników jednostek uczelnianych. Do planu zgłoszono 134 pozycje (ok. 1860 arkuszy wydawniczych), prace badawcze będą publikowane  w odnowionych seriach zeszytów dziedzinowych (tytuły zeszytów i inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wydawnictwo.ue.wroc.pl). Przyjęto założenie, że w pierwszej kolejności będą wydawane prace z bieżącego planu wydawniczego na rok 2010, a nie prace zaległe z planu na 2009 rok. Profesor Zdzisław Pisz, przewodniczący Senackiej Komisji Wydawniczej, stwierdził, że Komisja z uznaniem odniosła się do przeprowadzonych w Wydawnictwie prac porządkujących i usprawniających cykl wydawniczy.

Kierownictwo uczelni, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, przedstawiło projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody przez Senat na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej z domem wypoczynkowym i budynkiem gospodarczym w Łebie. Środki uzyskane ze sprzedaży w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy ośrodka wypoczynkowego uczelni w Zachełmiu koło Jeleniej Góry. Senatorowie wyrazili zgodę na zaproponowaną sprzedaż i wykorzystanie otrzymanych ze sprzedaży środków.

Profesor Marek Walesiak przedstawił znowelizowany regulamin nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim. Projekt został zatwierdzony, a zgłoszone przez Senatorów propozycje zmian, po pisemnym ich sformułowaniu i przesłaniu do komisji senackiej ds. nagród zostaną przedstawione do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Senatu.

Senatorowie wyrazili zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych: dr hab. Bogusławie Drelich-Skulskiej w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i dr hab. Krystynie Moszkowicz w Katedrze Zarządzania Strategicznego.

Rektor prof. Bogusław Fiedor poinformował zebranych Senatorów o sukcesie wniosków aplikacyjnych zgłoszonych przez wydziały do finansowania przez MNiSzW. Na kilkadziesiąt zgłoszonych projektów 35 uzyskało akceptację – dla naszej uczelni „współczynnik sukcesu” wynosi około 35 %, a dla Wydziału GRIT aż 55% – co drugi zgłoszony projekt uzyskał finansowanie.


Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti

Podczas noworocznego Balu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się aukcja prac studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, podczas której zebrano kwotę 13 tys. złotych. Część pieniędzy przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnego studenta UE. Pozostałe środki przekazano Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc ofiarom kataklizmu na Haiti.


Kolejny sukces rankingowy

„Ranking Web of World Business Schools” opublikowanym przez Cybometrics Lab, instytut zrzeszony w hiszpańskiej Radzie  Badań Naukowych (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas), nasza uczelnia zajmuje drugie miejsce w kraju (za SGH) i 137 na świecie.

Ranking oceniający potencjał strony www uczleni powstał w oparciu o dane z najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo, Live Serch i Exalead) i bierze pod uwagę m.in. liczbę podstron uczelnianych wskazywanych przez wyszukiwarki, liczbę linków ze stron zewnętrznych prowadzących do strony macierzystej oraz wykłady opublikowane na stronie w latach 2001-2008.


"Wrocławski Indeks" zamiast TARED-u

Sześć największych uczelni publicznych (UWr, PWr, UE, UP, AM oraz AWF) oraz siedem niepublicznych nie weźmie w tym roku udziału w prezentacjach edukacyjnych TARED. Rektorzy wymienionych uczelni 25 stycznia podpisali porozumienie o organizacji targów "Wrocławski Indeks", które odbędą się 9-10 marca w hali IASE. Patronat nad nowymi targami objął prezydent miasta Rafał Dutkiewicz.  Nowością Targów będzie udział przedstawicieli największych firm ulokowanych we Wrocławiu, którzy zaprezentują możliwości zatrudnienia w naszym mieście i oczekiwania pracodawców wobec kandydatów.


Plany zajęć

Dział Nauczania  informuje, iż harmonogramy zajęć (na studia stacjonarne i niestacjonarne) na semestr letni roku akademickiego 2009/2010 będą dostępne "od strony katedr" od 29 stycznia, godz.15:00. Ewentualne zmiany będą dokonywane do 05 lutego do godz.15:00.


Dostęp do baz danych

Biblioteka Główna UE informuje, że od stycznia 2010 roku w ramach projektu „Biblioteka Wirtualna Nauki” tworzonej przez ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego), otrzymała dostęp do elektronicznych wersji czasopism wydawnictw Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. Jest to interdyscyplinarna kolekcja, która liczy ok. 1140 tytułów czasopism, z różnych dziedzin wiedzy:

Czasopisma elektroniczne Springer dostępne są równolegle na serwerze wydawcy SpringerLink (obejmuje komplet roczników archiwalnych, po wejściu należy wybrać zakładkę journals, pełne teksty czasopism oznaczono zielonym kwadratem, pozostałe udostępniają jedynie spis treści oraz abstrakt) lub na serwerze Springer/ICM (zgromadzone są roczniki czasopism od 1996 r.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej pok. A8, tel. 071 36 80 467 email: oddzial.informacji@ue.wroc.pl


Turnus rehabilitacyjny

Koło Emerytów organizuje w dniach od 29.03  do 13.04  turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu. Koszt pobytu 1.120 zł. Cena zwiera pełne wyżywienie, zabiegi rehabilitacyjne i basen. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Janiną Błońską, tel.362 88 54.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu liderem rekrutacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dane statystyczne dotyczące rekrutacji na studia w roku 2009. Wynika z niego, że rankingu uczelni ekonomicznych najchętniej wybieranych przez kandydatów (bezwzględna liczba chętnych na studia stacjonarne I stopnia) nasza uczelnia jest liderem (7307 kandydatów) przed Uniwersytetem Ekononomicznym w Krakowie (7059 kandydatów). Z danych wynika również, że w roku 2009  na studia przyjęto 575 363 osoby, z czego 399 278 osoby do szkół publicznych. Najpopularniejszymi kierunkami były: zarządzanie, pedagogika i prawo, a uczelnie ekonomiczne znalazły się na 4 miejscu spośród najchętniej wybieranych.

WOKÓŁ NAS

Fundacja Nauki Polskiej informuje:

Na wspieranie nauki w tym roku FNP zamierza przeznaczyć ponad 93 mln zł, w tym ok. 61 mln ze środków strukturalnych. Oferta programowa FNP na rok 2010 znajduje się tutaj


SPSS Polska wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej organizują w dniach 8-9 lutego 2010 roku w Warszawie kolejną, szóstą już edycję Warsztatów Analitycznych, realizowanych w ramach programu ARIADNA.

Impreza ta pozwala pracownikom naukowym pogłębić swój warsztat analityczny, poszerzyć wiedzę związaną z zastosowaniami narzędzi PASW Statistics (dawniej SPSS), a także ułatwia wymianę doświadczeń z pracownikami naukowymi z uczelni z całej Polski.

W tej edycji Warsztatów Analitycznych organizatorzy zaproponowali następujące tematy:

  1. Identyfikacja czynników ryzyka — metody klasyfikacji oraz modele zależności
  2. W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
  3. Amos: od regresji i analizy czynnikowej do modelowania strukturalnego ze zmiennymi ukrytymi  

Szczegóły dotyczące programu oraz organizacji warsztatów można znaleźć na stronie http://www.ariadna.edu.pl/ariadna2/ZWA2010/strona_glowna.html


 Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości.
Aleksander Fredro
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem