Wydanie 15 (115)

Na Uniwersytecie

Nagrody, nagrody

Od Minister

15 października br. prof. dr hab. Bogusław Fiedor otrzymał z rąk minister Barbary Kudryckiej Nagrodę Indywidualną I Stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyróżnienie przyznane zostało podczas spotkania minister z rektorami szkół wyższych, które odbyło się w warszawskim Och Teatrze.

Od Prezesa NBP

Praca doktorska Zbigniewa Dokurno, adiunkta w katedrze Ekonomii Ekologicznej, została wyróżniona w konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę z dziedziny nauk ekonomicznych. Tematem pracy była „Teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego – próba systematyzacji i krytycznej analizy”, a promotorem prof. Bogusław Fiedor.


Wizyta Ambasadora Japonii

Pan Yuichi Kusumoto spotka się z Rektorem i lektorami języka japońskiego a także wygłosi otwarty wykład pt. Recent Political, Economical and Social Situation in Japan. Zainteresowanych zapraszamy 27 października o godz. 12.45 do sali 100 w budynku E.


Akademia Talentów

to nowa inicjatywa Forum Edukacji Biznesowej, kierowanego przez prof. Jerzego Niemczyka z wydziału ZIF. Wystartowali 20 października. Zobacz, dokąd zmierzają


60-lecie Katedry Statystyki

Z tej okazji została uruchomiona robocza strona jubileuszowa. Kto ciekawy, niech zajrzy – strona


Zbiórka na monument pomordowanych profesorów

Odsłonięcie monumentu upamiętniającego we Lwowie pomordowanych Profesorów planowane jest na lipiec 2011 roku. Na ten cel Miasto Wrocław przeznaczyło 900.000 tys. złoty. Jest to jednak kwota niewystarczająca. Organizatorzy liczą na wsparcie wszystkich środowisk, w tym również akademickiego. Pomóż.


Open Acces Week

trwa do 24 października. Open Access  – to wolny, bezpłatny, ale także powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej. Więcej


Na lektoraty

pracownicy mogą zapisać się do 29.10 w godz. 10-13, w siedzibie Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność’ UE. W pozostałych godzinach w bud. A, pok. 131. Szczegóły

Wokół nas

Posiedzenie KRUWOCZ

Rektorzy zrzeszeni w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry 19 października br. spotkali się na zaproszenie Ks. Profesora Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego w Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Rektorzy dyskutowali o Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym (przyjętym przez Radę Ministrów 14 września 2010 r.) i zgłosili środowiskowe uwagi do tego projektu. Uwagi te zostaną przekazane posłowi Henrykowi Gołębiewskiemu z prośbą o przedstawienie ich w Sejmie.

Rektorzy rozważali wzięcie aktywnego udziału wrocławskiego środowiska akademickiego podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Zapoznali się także z harmonogramem obchodów Święta Nauki Wrocławskiej.  Rozpocznie się ono 14 listopada o godz. 18 koncertem w Kościele św. Krzyża, w wykonaniu m.in. artystów Akademii Muzycznej, 15 listopada o godz. 8 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na pl. Grunwaldzkim odbędzie się msza św. w intencji środowiska akademickiego, a następnie w trzech miejscach (przy Politechnice Wrocławskiej, pod tablicami przy ul Sądowej i Kleczkowskiej) upamiętniających męczeństwo profesorów lwowskich zostaną złożone wiązanki kwiatów. O godzinie 17 w Auli Leopoldina odbędzie się otwarte posiedzenie KRUWOCZ z uroczystym wręczeniem nagrody za integrację środowiska. Tegorocznym  laureatem Nagrody KRUWOCZ jest Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC. Każda z uczelni przygotowuje także własny program obchodów święta. Uroczystości na naszym Uniwersytecie odbędą się 18 listopada o godz. 12. Serdecznie zapraszamy.


Towarzystwo im. Edyty Stein zaprasza na wystawę „Willy Brandt i Polska. Przezwyciężenie podziału Europy”  przygotowanej przez  Fundację im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce.

Wystawę będzie można oglądać w Domu Edyty Stein we Wrocławiu ul. Nowowiejska 38 w dniach  od 22.10 do 26.11.2010 r. , w godz. 10.00-18.00


Trzecia edycja nagrody Scopus-Perspektywy Young Researcher Award

Nagroda po raz trzeci przypadnie naukowcowi (poniżej 30 lat) który zrealizował istotny dla nauki projekt w jednej z dziesięciu dyscyplin: medycyna, technologia, biochemia, genetyka i biologia molekularna, fizyka i astronomia, chemia, inżynieria materiałowa, rolnictwo i biologia, nauki społeczne, nauka o środowisku; informatyka.

Promotor lub opiekun naukowy musi wypełnić i przesłać do 5 listopada 2010 zgłoszenie na adres: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres k.bilanow@perspektywy.pl   lub faksem na nr 22 629 16 17.Tanie sukcesy drogo kosztują

Zbigniew Waydyk
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem