Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

I. 01.08.2019  do 31.08.2019 do godz. 23:59 – termin elektronicznej rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych Kandydatów.

  W tym terminie:
  • Utwórz konto kandydata na stronie rekrutacji.
  • Uzupełnij wszystkie wymagane dane, wgraj zdjęcie i skany dokumentów.
  • Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych na indywidualne konto rozliczeniowe, wskazane w systemie. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Uczelnia nie uzupełnia danych w systemie rekrutacyjnym, a jedynie weryfikuje ich poprawność.

Uwaga: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych umieszczonych w systemie. Ostatecznej ich weryfikacji i zatwierdzenia dokona Komisja Rekrutacyjna w momencie przyjmowania kompletu dokumentów.

05.09.2019 do godziny  16.00 – informacja nt. zakwalifikowania się do rozmów z Komisją Rekrutacyjną (zamieszczona na indywidualnym koncie kandydata). U Kandydatów w zakładce zgłoszenia rekrutacyjne w okienku Status Kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku Komentarz informacja dotycząca miejsca i terminu rozmowy.

Rozmowa kwalifikacyjna do Szkoły Doktorskiej odbędzie się w dniu 14.09.2019 o godz. 10.00 w sali 305 bud. Z.
Dokumenty w oryginale należy przedstawić (przed rozmową kwalifikacyjną) w Biurze Szkoły Doktorskiej o godz. 9.00, pok. 209 bud. Z.

02.10.2019 do godz. 18.00 – Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów. KONIEC REKRUTACJI
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem