Biuro Analiz i Sprawozdawczości

Jednostka nadrzędna: Pion Rektora
Typ: Dział

bud. G, pok. 203
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
Tel.: 71 36 80 135
Fax: 71 36 80 569

Dyrektor: dr Marek Wąsowicz

Informacje:
Do zadań Centrum należy m.in.:
- gromadzenie i dostarczanie władzom Uczelni informacji wspomagającej planowanie i procesy podejmowania decyzji;
- koordynacja działań w zakresie przygotowania sprawozdań, raportów i informacji instytucjonalnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne Uczelni, przekazywanych do organów nadzorujących Uczelnię oraz innych instytucji i systemów zewnętrznych m.in. POL-on, GUS;
- przygotowywanie opracowań na potrzeby rankingów oraz akredytacji krajowych i zagranicznych;
- wskazywanie kierunków doskonalenia Uczelni na podstawie benchmarkingu z innymi uczelniami w kraju i na świecie;
- współdziałanie w zakresie promowania działalności i osiągnięć Uczelni;
- współpraca z uczelniami oraz organizacjami w zakresie prowadzenia badań instytucjonalnych.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem