Katedra Strategii i Metod Zarządzania (KSIMZ)

Jednostka nadrzędna: Pion Dziekana Wydziału Zarządzania
Typ: Katedra

bud. Z, pok. 814
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
WWW: http://www.ksimz.ue.wroc.pl/
Tel.: 71 36 80 665

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Sekretariat: Jadwiga Andersz

Pracownicy: Doktoranci: Osoby współpracujące:

Informacje:
Do podstawowych przedmiotów wykładanych przez pracowników Katedry Strategii i Metod Zarządzania należą:
- Gry biznesowe
- Sieci międzyorganizacyjne
- Zarządzanie innowacjami
- Zarządzanie strategiczne
- Metody i techniki zarządzania
- Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
- Metody organizacji i zarządzania
- Strategie marketingowe
- Nadzór korporacyjny
- Modele biznesowe
- Seminaria licencjackie i magisterskie na wszystkich formach studiów

The basic subjects conducted by the employees of the Department of Strategy and Management Method are as follows: Strategic Management, Method and Techniques of Management, Contemporary Concepts of Organization and Management, Methods of Organization and Management, Marketing Strategies, Corporate Governance, Business Models, Interorganizational Networks, Innovation Management, Business Simulations, Seminars in all types of studies.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem