Wymagane dokumenty II stopień stacjonarne

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
wymagane są następujące dokumenty:
•wypełniona i podpisana przez ankieta osobowa kandydata,
• wypełnione i podpisane zgłoszenie kwalifikacyjne,
• świadectwo dojrzałości w oryginale i jego kserokopia,
• oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz
z suplementem,
jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B i jego kserokopia),
• dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy
wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm), pozycja frontalna
• kserokopia dowodu osobistego,
• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85zł)
podpisane oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na
innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dotyczy wyłącznie
kandydatów na drugi kierunek studiów
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem