Informatyka w biznesie

OFERTA DYDAKTYCZNA 2020/2021
INFORMATYKA W BIZNESIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Joanna Bryndza

Opis kierunku

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami oraz technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych, metodami zarządzania projektami informatycznymi. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności w realizacji zadań.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku posiada umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy w zespole projektowym. Potrafi projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. Kompetencje te zapewnia mu wiedza z informatyki, zarządzania, metod ilościowych i ekonomii.

Perspektywy zawodowe
  • Analityk i projektant systemów informacyjnych i aplikacji e-biznesowych
  • Projektant/programista baz danych i aplikacji mobilnych
  • Specjalista zarządzania realizacją projektów informatycznych
  • Lider zespołu projektowego
  • Administrator baz danych
  • Specjalista modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych
  • Specjalista technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu

SPECJALNOŚCI

Analiza i projektowanie systemów

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu narzędzi, technik oraz metod analizy i projektowania systemów, które są wykorzystywane na poszczególnych etapach cyklu życia oprogramowania, systemów informatycznych oraz aplikacji e-biznesowych. Ponadto zna podstawy metodyczne projektowania interfejsu człowiek-komputer oraz realizacji przedsięwzięć informatycznych.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem