Lista czasopism i wydawców

Lista wydawców MNiSW

Na liście wydawców opublikowanej w komunikacie MNiSW z dnia 17.12.2019 znajdują się wydawnictwa krajowe i zagraniczne podzielone na dwa poziomy: pierwszy i drugi zgodnie z oceną prestiżu wydawcy. Zgodnie z projektem rozporządzenia o ewaluacji za publikację monografii/redakcję monografii/rozdziału w monografii można uzyskać odpowiednio 300/150/75 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu drugiego, 200/100/50 pkt w pozostałych dziedzinach w wydawnictwach z poziomu drugiego, 100/20/20 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu pierwszego, 80/20/20 pkt w pozostałych dziedzinach nauki w wydawnictwach z poziomu pierwszego.

Lista czasopism oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 

Na liście znajdują się czasopisma wraz z przypisaną dyscypliną naukową oraz punktami.
Za publikację artykułu w czasopismach z powyższej listy od 2019 roku są przydzielone punkty od 20 do 200, w zależności od prestiżu czasopisma. Czasopismom z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz zagranicznym czasopismom wyselekcjonowanym z bazy ERIH+ przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych przypisano wyjściową wartość punktową w wysokości 20 punktów. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt.

Lista krajowych czasopism na liście czasopism MNiSW

MNiSW opublikowało wyniki konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Czasopisma z listy zostaną wciągnięte na listę czasopism MNiSW. Za publikację w czasopiśmie zakwalifikowanym do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” zostanie przyznane 20 pkt. Spośród czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na liście są następujące tytuły:  Biblioteka Regionalisty, Ekonometria, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Informatyka Ekonomiczna.

Lista czasopism w ewaluacji za lata 2017-2018 (lista A, B, C)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem