Podnoszenie potencjału naukowego UEW

Podnoszenie potencjału naukowego UEW

I Doskonalenie Kompetencji Naukowych - projekt własny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Cel programu: Program ma na celu wsparcie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UEW w doskonaleniu się w pracy i warsztacie naukowym (umiędzynarodowienie nauki, nowatorskie tematy badawcze itp.). Program obejmuje świadczenie wysoko wyspecjalizowanych usług szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianej metodologii prowadzenia badań naukowych i analizy danych, sztuki publikacji, pozyskiwania środków na badania itd.
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: do wyczerpania środków 
 • Oczekiwany rezultat: co najmniej 8 szkoleń/warsztatów/seminariów naukowych rocznie, liczba uczestników – co najmniej 50 osób
 • Finansowanie obejmuje: Koszty wynagrodzeń prelegenta, materiałów szkoleniowych, kosztów przejazdu i noclegu, licencji, promocji
 • Strona www: http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/szkolenia.html
 • Kontakt: Ewa Popowicz, bud. D, pokój 109, tel.: (71) 3680171, @: ewa.popowicz@ue.wroc.pl

II Usługa Grammarly - projekt własny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Cel programu: Umożliwienie skorzystania z oprogramowania do zdalnych tłumaczeń i korekty tekstów. Program ma na celu wsparcie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UEW w doskonaleniu się w warsztacie publikacyjnym
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: do wyczerpania środków 
 • Oczekiwany rezultat: 3 konta szybkiego dostępu na 2 dni, udostępnione w ciągu dnia roboczego, 8 kont na okres do 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia.
 • Finansowanie obejmuje: udostępnianie konta jest nieodpłatne
 • Strona www: http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/szkolenia.html
 • Kontakt: Ewa Popowicz, bud. D, pokój 109, tel.: (71) 3680171, @: ewa.popowicz@ue.wroc.pl

III Konsultacje Naukowe - projekt własny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Cel programu: Podniesienie potencjału badawczego kadry UEW. W ramach Programu pracownicy naukowo-badawczy, badawczy oraz doktoranci, mogą wziąć udział w cyklu konsultacji naukowych z obszaru: planowania badań, w tym przede wszystkim z obszaru wykorzystania metod ilościowych i jakościowych, efektywnego publikowania prac naukowych w czołowych czasopismach, skutecznego aplikowania o granty i realizowania projektów finansowanych z NCN, NCBIR, i in.
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: do wyczerpania środków 
 • Oczekiwany rezultat: co najmniej 20 h konsultacji miesięcznie
 • Finansowanie obejmuje: koszty wynagrodzeń konsultantów, koszty materiałów szkoleniowych
 • Strona www: http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/szkolenia.html
 • Kontakt: Ewa Popowicz, bud. D, pokój 109, tel.: (71) 3680171, @: ewa.popowicz@ue.wroc.pl

IV Program PROM – projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych
 • Cel programu: Program dotyczy wsparcia wymiany międzynarodowej doktorantów i młodej kadry naukowej z UEW i uczelni zagranicznych, celem podniesienia potencjału naukowego (wyjazdy konferencyjne, wyjazdy na badania, organizacja szkoły letniej dla doktorantów)/
 • Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Czas trwania: 1.10.2018-30.09.2019 
 • Oczekiwany rezultat: 65 wymian
 • Finansowanie obejmuje: Koszty opłat konferencyjnych, udziału w szkoleniach, koszty transportu i zakwaterowania
 • Strona www: http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html
 • Kontakt: Joanna Marcinkowska, bud. D, pokój 101, tel.: (71) 360 171, @: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

V Wsparcie Kół Naukowych – projekt własny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Cel programu: wsparcie działalności Rady Kół Naukowych UEW w opracowywaniu strategii rozwoju oraz koordynacja działalności kół naukowych na UEW w obszarze nauki, w tym wsparcie na etapie pozyskiwania środków na realizację aktywności.
 • Źródło finansowania: środki własne 
 • Czas trwania: cyklicznie 
 • Oczekiwany rezultat: 3 projekty naukowe
 • Finansowanie obejmuje: koszty materiałów i usług badawczych, inne
 • Strona www: w trakcie opracowania
 • Kontakt: Justyna Morawska-Płoskonka, bud. D, pokój 101, tel.: (71) 3680787, @: justyna.morawska@ue.wroc.pl

VI Wsparcie Centrów Naukowych – projekt własny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Cel programu: wsparcie działalności Centrów Naukowych UEW w opracowywaniu strategii rozwoju oraz koordynacja działalności Centrów, w tym wsparcie na etapie pozyskiwania środków na realizację aktywności oraz dostarczania usług i analiz oraz budowy sieci kontaktów. Wsparcie ma umożliwić większe zaangażowanie Centrów Naukowych w realną działalność badawczą realizowaną na UEW we współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 • Źródło finansowania: środki własne 
 • Czas trwania: cyklicznie 
 • Oczekiwany Rezultat: 3 projekty naukowe
 • Finansowanie obejmuje: koszty materiałów i usług badawczych, inne
 • Strona www: w trakcie opracowania
 • Kontakt: Justyna Morawska-Płoskonka, bud. D, pokój 101, tel.: (71) 3680787, @: justyna.morawska@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem