Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Dokument ten nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju.

„Można z  pewnością stwierdzić, że spowodowany epidemią kryzys udowodnił, że w Polsce samorządność jest – podkreśla w słowie wstępnym do Rankingu Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.  –  Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych.”


O Rankingu

Rok 2020 był dla jednostek samorządu terytorialnego rokiem pełnym nowych wyzwań. Znalazło to odzwierciedlenie w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.

W Rankingu, tak jak w poprzednich latach, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 roku.

W kontekście poprzednich analiz warto zwrócić uwagę na kształtowanie się wskaźników będących zapewne konsekwencją decyzji budżetowych wynikających ze skutków pandemii.

Pandemia spowodowana przez COVID-19 stanowiła i nadal stanowi poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa, w tym dla poszczególnych wspólnot samorządowych. Organizacja trybu pracy urzędów, szkół czy licznych placówek medycznych w tym pandemicznym czasie wiązała się z nowymi zadaniami.

Decyzje i regulacje prawne rządu wymuszały na jednostkach samorządu terytorialnego przemodelowanie dotychczasowej działalności czy sposobu pracy, wpływając na stan ich finansów, ale były niezbędne wobec stanu epidemii. Niższe i często nieregularne wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z zamrożenia gospodarki, znacząco oddziaływały na harmonogram wpływu środków budżetowych, utrudniając realizację podstawowych zadań jednostki oraz planowane inwestycje, co znalazło ścisłe odzwierciedlenie w wynikach Rankingu.

Wiele jednostek samorządu terytorialnego poniosło dodatkowe wydatki na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19. W tym ujęciu z pewnością nie bez znaczenia były ułatwienia w funkcjonowaniu jednostek wprowadzone Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz Ustawą o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną tarczą 4.0. Złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19 czy przesunięcie płatności w ramach części równoważącej umożliwiło wielu jednostkom samorządu terytorialnego odzyskanie płynności finansowej.

Samorządowców, badaczy i osoby zainteresowane kondycją finansową swoich małych ojczyzn zapraszamy do pobrania pełnej wersji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf
Wydawcą Rankingu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Koordynator merytoryczny Rankingu

Małgorzata GAŁECKA | PhD Assistant Professor | PhD | Wroclaw University of Economics and Business, Wrocław | WUE | Department of Finance and Accounting
Małgorzata Gałecka – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w  Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i  Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W pracach badawczych koncentruje się na zagadnieniach związanych z  finansami publicznymi, w  szczególności w  zakresie efektywności wydatków publicznych. Specjalizuje się w długofalowym planowaniu budżetu i efektywnym wykorzystaniu środków publicznych. Przeprowadziła wiele szkoleń z  tego zakresu. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych, w  tym racjonalizacji finansów publicznych. Prelegent wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Obecnie jej główna działalność badawcza koncentruje się wokół tematów związanych z efektywnością działalności organizacji kulturalnych. Prowadzi projekty w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Zapraszamy do dyskusji o Rankingu i odwiedzenia otwartej strefy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na XXX Forum Ekonomicznym, Karpacz 7-9 września 2021.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem Forum Ekonomicznego.
fe_pl_na-jasne-tlo
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem