Podyskutuj podczas kongresu z prof. Bogusławą Drelich-Skulską

Podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej, będzie rozmawiała na temat: „Wodór – paliwo przyszłości”.

Bogusława Drelich-Skulska ukończyła studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wówczas Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu) w 1986 roku. Doktorat uzyskała w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. Proeksportowa strategia rozwoju Korei Południowej, stopień doktora habilitowanego w 2002 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku. W 2012 roku ukazała się monografia pt. Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej. Jedno spojrzenie – różne wymiary (wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), na podstawie której nadano jej tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe profesor Bogusławy Drelich-Skulskiej obejmują międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz ekonomię rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki gospodarczej w wybranych krajach Azji Wschodniej. Przedmiotem jej badań naukowych jest również kształtowanie się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej w XXI wieku oraz rozwój regionalny Unii Europejskiej na przykładzie Dolnego Śląska.

Profesor Bogusława Drelich-Skulska, głównie jako kierownik zespołów, uczestniczyła w projektach finansowanych w ramach programu Jean Monnet Programme, ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem i redaktorem naukowym 8 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych poświęconych procesom gospodarczym i politycznym w Azji. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Azja-Pacyfik”. Od 2007 roku wydarzenia te stanowią platformę międzynarodowej debaty na temat problemów gospodarczych, politycznych i społecznych w tym regionie. Prowadziła wykłady na wielu zagranicznych uczelniach na świecie, m.in. w Szwajcarii, Japonii, Australii, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Profesor Bogusława Drelich-Skulska wypromowała 14 doktorów, a pod jej opieką naukową pracuje obecnie trzech doktorantów.

Publikacje: https://scholar.google.pl/citations?user=Nf9H_V0AAAAJ&hl=pl

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

Funkcje środowiskowe jako członkini stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych:


„Wodór – paliwo przyszłości”

26 kwietnia 2022, 13:30-15:00, sala Audytoryjna

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem