Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiektach Uczelni

POWIADAMIANIE

 1. Osoby, które przyjęły informację o podłożeniu ładunku wybuchowego lub zauważyły na terenie Uczelni obiekt niewiadomego pochodzenia mogący być ładunkiem wybuchowym, zobowiązane są natychmiast zawiadomić o tym:
  1. w godzinach pracy:
   • Kanclerza, tel. 80 144
   • Policję, tel. 997, tel. komórkowy 112
  2. po godzinach pracy:
   • pracownika Agencji Ochrony, tel. 80 865 lub 80 539
   • Policję, tel. 997, tel. komórkowy 112
   • Kanclerza, tel. komórkowy 502 477 177
 2. Zawiadamiając Policję, należy podać:
  • treść rozmowy z informującym o podłożeniu ładunku wybuchowego,
  • miejsce i opis przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,
  • swoje nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja oraz dokładny czas rozmowy,
  • uzyskać od Policji potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia (nazwisko i funkcję osoby przyjmującej zawiadomienie).
 3. Kanclerz (Zastępca) w godzinach pracy:
  • wzywa pracowników ochrony;
  • zarządza zbiórkę Formacji Obrony Cywilnej w trybie alarmowym.

Siłami pracowników ochrony oraz Formacji OC organizuje izolowanie zagrożonych obiektów i rejonów lub terenu całej Uczelni przed dostępem osób trzecich i środków transportu oraz regulację ruchu w przypadku zarządzenia ewakuacji.

WSTĘPNA AKCJA POSZUKIWAWCZA

 1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje:
  1. w godzinach pracy:
   Kanclerz lub osoba przez niego wyznaczona, a w razie jego nieobecności Zastępca Kanclerza lub Kierownik Działu Administracyjno-Socjalnego;
  2. po godzinach pracy:
   pracownik ochrony do czasu przybycia Kanclerza.
 2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń sprawdzili czy w pomieszczeniach nie stwierdza się:
  • obecności przedmiotów, rzeczy, urządzeń, paczek itp., których tam wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń,
  • śladów przemieszczania elementów wyposażenia i zmian w ich wyglądzie,
  • emisji sygnałów dźwiękowych, świecących elementów elektronicznych itp.
  Pomieszczenia ogólnodostępne takie jak: korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektów zagrożonych sprawdzają pracownicy obsługi administracyjnej obiektów.
  UWAGA: przedmiotów, rzeczy czy urządzeń, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą to być /mogą w nich być/ podłożone ładunki wybuchowe nie wolno dotykać, należy także uniemożliwić dostęp do nich osób trzecich - o ich zlokalizowaniu należy natychmiast powiadomić kierującego akcją.
 3. W przypadku stwierdzenia obecności przedmiotów, rzeczy i urządzeń, których przedtem nie było, stwierdzenia zmian w usytuowaniu przedmiotów i wyposażenia oraz występowania nowych obcych sygnałów i zjawisk, należy domniemywać, że mogło to nastąpić w wyniku działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego.
  W tej sytuacji kierujący akcją może podjąć decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu lub rejonu przed przybyciem Policji.
 4. Ewakuacją osób z zagrożonych obiektów /rejonów/ kierują osoby odpowiedzialne za ewakuację zgodnie z "Planem ewakuacji", zachowując spokój, rozwagę i opanowanie aby nie dopuścić do wystąpienia paniki.

AKCJA ROZPOZNAWCZO – NEUTRALIZACYJNA

 1. Po przybyciu do Uczelni policyjnej grupy interwencyjnej, kierujący akcją powinien przekazać jej dowódcy wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać punkty newralgiczne obiektu i lokalizację przedmiotów, rzeczy i urządzeń obcego pochodzenia.
 2. Dowódca policyjnej grupy interwencyjnej przejmuje kierowanie akcją, a osoba dotychczas kierująca udziela mu w tym wszechstronnej pomocy. Administratorzy obiektów zobowiązani są do udostępnienia przeszukującym policjantom planów obiektów i wejść do wszystkich punktów newralgicznych i pomieszczeń.
 3. Na wniosek kierującego akcją dowódcy grupy policyjnej Rektor UE lub osoba działająca w jego imieniu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z zagrożonych obiektów /rejonów/.
 4. Dalszym przeszukiwaniem, identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy i urządzeń oraz neutralizowaniem podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji z wykorzystaniem specjalistycznych środków technicznych.
 5. Po zakończeniu działań, policjant kierujący akcją przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi danego obiektu, który następnie pisemną notatką zawiadamia o przebiegu zdarzenia Rektora UE za pośrednictwem Kanclerza.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem