Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

Jednym z przedsięwzięć struktur zarządzania kryzysowego jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miast,
 2. centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej,
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.)

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawiają tabele.

PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

 1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
  • ubrać się;
  • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
  • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
  • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
  • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
  • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
 2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
  • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
  • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
  • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
  • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
 3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu Należy w sposób zorganizowany opuścić schron (ukrycie).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem