Elektroniczna Legitymacja Pracownicza

Zasady wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza nazywana dalej skrótem ELP przysługuje pracownikom zatrudnionym w formie etatu.
ELP powinna być ona zamówiona niezwłocznie po rozpoczęciu zatrudnienia. Po ustaniu zatrudnienia legitymacja podlega zwrotowi razem z obiegówką.

Aby wyrobić Elektroniczną Legitymację Pracowniczą  pracownik uczelni powinien:
•    pod linkiem http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/13666/procedury_i_zalaczniki_do_procedur.html    pobrać "20191203 Wniosek o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej.pdf", wypełnić wydrukowany wniosek.
•    poprosić osobę obsługującą jednostkę zatrudniającą o wypisanie druku RW (nazwa materiału - Blankiet do druku legitymacji pracowniczej oraz z wpisaniem na nim symbolu MPK) i pobranie blankietu ELP na RW z magazynu.
•    skompletowane zamówienie w postaci wypełnionego wniosku i dołączonego blankietu ELP (białego) należy złożyć w przegródce Centrum Informatyki znajdującej się w Kancelarii ogólnej lub dostarczyć bezpośrednio do pokoju 9 bud. Z.
•    dostarczyć  zdjęcie legitymacyjne lub podobne celem wyrobienia ELP w jeden z  poniżej podanych sposobów.


Zdjęcia można dostarczyć na dwa sposoby:


    Wysłać na adres fotoels@ue.wroc.pl    plik formatu JPG ze zdjęciem zawierający w swojej nazwie inicjały właściciela zdjęcia, np. br.jpg gdzie br jest inicjałem zbudowanym z pierwszych liter nazwiska i imienia.
    
Legitymacje wyrabiane będą wg kolejności dostarczania kompletnego zamówienia (wniosek, pobrany z magazynu blankiet i zdjęcie).
Pracownicy Filii z Jeleniej Górze o pomoc w przetwarzaniu zdjęć na postać elektroniczną mogą prosić o to Kierownika Sekcji Obsługi Ośrodka Komputerowego posiadającego skaner do zdjęć.
Sprawy związane z wyrabianiem legitymacji i ich duplikatów rozstrzyga Regulamin ELP który zostanie opublikowany na stronie internetowej uczelni po podpisaniu przez J.M. Rektora.
W razie pytań związanych wyłącznie ze sprawami zdjęć do ELP z proszę dzwonić pod nr 71 36 80 485.
Poprawki do treści zawartych na legitymacji należy zgłaszać mailowo na adres: fotoels@ue.wroc.pl    

Gdzie odbierać ELP?

Pracownicy, którzy dostarczyli kompletne zamówienie, odbierają legitymacje osobiście w budynku Z, parter, pokój 9, tel. 71 36 80 485.
Przed udaniem się po odbiór należy uzyskać telefonicznie potwierdzenie gotowości legitymacji.
Odbiór za własnoręcznym pokwitowaniem odbioru. Dopuszcza sie odbiór przez osobę obsługujacą jednostkę zatrudniajacą.
Informacja o gotowości ELP do odbioru może być po uzgodnieniu z Wykonawcą przekazana emailowo do Zamawiającego.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem