Elektroniczna Legitymacja Pracownicza

Gdzie odbierać ELP?

Pracownicy, którzy dostarczyli zdjęcia jednym z podanych poniżej sposobów, odbierają legitymacje w magazynie Działu Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych - budynek A1, przyziemie, pokój 3 u Pana Andrzeja Palczyńskiego, tel. 71 36 80 497. Przed udaniem się po odbiór należy uzyskać telefonicznie potwierdzenie gotowości legitymacji.
Elektroniczna Legitymacja Pracownicza wydawana jest na podstawie druku RW opisanego wg ogólnie obowiązujących zasad, z dopiskiem na marginesie górnym lub dolnym nazwiska osoby, która odbiera ELP.
Informacja o przekazaniu ELP do magazynu zostanie przekazana emailowo do Zamawiającego.
 

Zasady wyrabiania ELP

Aby wyrobić Elektroniczną legitymację pracowniczą pracownik powinien:

  • pod linkiem http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/13666/procedury_i_zalaczniki_do_procedur.html   pobrać "Wniosek o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej.pdf", wypełnić wniosek po wydrukowaniu i złożyć w przegródce Działu Programowania Systemów Użytkowych znajdującej się w Kancelarii ogólnej.
  •  dostarczyć  zdjęcie legitymacyjne lub podobne celem wyrobienia ELP w jeden z trzech ponizej podanych sposobów.

Zdjęcia można dostarczyć na trzy sposoby:

  1. Wysłać na adres fotoels@ue.wroc.pl lub w ostateczności na roman.bojkiw@ue.wroc.pl plik formatu JPG ze zdjęciem zawierający w swojej nazwie numer PESEL (11-cyfr) właściciela zdjęcia.
    n.p. 12345678901.jpg gdzie 12345678901 jest numerem PESEL.
  2. Inną metodą jest wysłanie pliku ze zdjęciem nazwanego nazwiskiem i imieniem bez odstępów i bez polskich liter
    np. bojkiwroman.jpg
  3. Trzecią najmniej pożądaną metodą jest złożenie w przegródce Działu Programowania Systemów Użytkowych podpisanych z tyłu zdjęć, na których poza imieniem i nazwiskiem proszę dopisać nr PESEL.

Legitymacje wyrabiane będą wg kolejności dostarczania zdjęć.

Pracownicy Wydziału EZiT z Jeleniej Górze o pomoc w przetwarzaniu zdjęć na postać elektroniczną mogą prosić o to Pana Aleksandra Września posiadającego skaner do zdjęć.

Sprawy związane z wyrabianiem legitymacji i ich duplikatów rozstrzyga Regulamin ELP który zostanie opublikowany na stronie internetowej uczelni po podpisaniu przez J.M. Rektorai.

W razie pytań związanych wyłącznie ze sprawami zdjęć do ELP z proszę dzwonić pod nr 71 36 80 752 do Pana Piotra Kolendy.

Poprawki do treści zawartych na legitymacji należy zgłaszać mailowo na adres fotoels@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem