[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu – rok akademicki 2021/2022:

 • Wybory Promotora na I stopniu odbędą się w dniach 26 maja od godz. 9.00 do 31 maja 2021 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy student powinien zapisać się do Promotora oferującego seminarium na jego kierunku. Wybór Promotora, który nie oferuje seminarium na danym kierunku będzie anulowany.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.
_____
Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - for the academic year 2021/2022

 • The choice of the Supervisor will take place on the 26th of May from 9.00 a.m. to the 31st of May 2021 until 11.59 p.m. in the USOSweb system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each student should choose the supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOSweb system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Analityka gospodarcza
 Oferta
Ekonomia   Oferta
Finanse i rachunkowość   Oferta
Informatyka w biznesie   Oferta
Logistyka   Oferta
Międzynarodowe stosunki gospodarcze   Oferta
Rachunkowość i controlling   Oferta
Zarządzanie   Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji   Oferta
Business Informatics  Offer
Business Management  Offer
Finance  Choice made
International Business  Offer
[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu – rok akademicki 2020/2021, sem. zimowy – dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:

 • Wybory Promotora na I stopniu odbędą się w dniach 12.01.2021 r. od godz. 9.00 do 15.01.2021 r. do godz. 23.59 w systemie USOS.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOS.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.

Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - academic year 2020/2021, witer semester – for Students starting seminars from summer semester

 • The choice of the Supervisor will take place on 12 th of January from 9.00 a.m. to 15th of January 2020 until 11.59 p.m. in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Finanse i rachunkowość dawny Wydział ZIF

Finanse i rachunkowość dawny Wydział NE
Informatyka w biznesie
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie dawny Wydział ZIF
Zarządzanie dawny Wydział NE
Zarządzanie i inżynieria produkcji
INTERNATIONAL PROGRAMMES

Business Informatics
Business Management
Management and Marketing

Finance
Offer
International Business


Zasady wyboru Promotora na I stopniu – rok akademicki 2019/20:

Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - academic year 2019/2020

 • The choice of the Supervisor will take place on 5th of May from 9.00 a.m. to 10th of May 2020 until 11.59 p.m. in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each student should choose the supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Analityka gospodarcza Oferta
Ekonomia Oferta
Finanse i rachunkowość dawny Wydział ZIF
Oferta
Finanse i rachunkowość dawny Wydział NE Oferta
Informatyka w biznesie Oferta
Logistyka Oferta
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Oferta
Zarządzanie dawny Wydział ZIF Oferta
Zarządzanie dawny Wydział NE Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji Oferta


Business Informatics Offer
Business Management Offer
Management and Marketing
Offer
Bachelor Studies in Finance
choice made
International Business Offer

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem