Zielony i odpowiedzialny Kampus

12.12.2019

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska stają się coraz większym problemem trapiącym społeczność międzynarodową. Świadomość ekologiczna społeczeństwa stała się na tyle wysoka aby zrozumieć jak ważne dla otaczającego nas świata jest racjonalne wykorzystywanie, w szczególności, surowców energetycznych i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, jako jedna z najważniejszych uczelni ekonomicznych w Polsce, ma świadomość jak ważnym dla gospodarki kraju i jakości życia jego mieszkańców jest zrównoważony rozwój. Swoimi działaniami uczelnia nie tylko chce zwiększać świadomość proekologiczną wśród studentów, pracowników i współpracującego z nią środowiska biznesowego ale także być aktywnym liderem wprowadzanych zmian. Działania proekologiczne nie mają jedynie charakteru ideowego. Ich skutki przekładają się na realne oszczędności finansowe oraz jakość życia i zdrowie ludzi.

W przypadku uczelni, której infrastruktura techniczna składa się z 24 budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 84564 m2 głównym wyzwaniem jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania/chłodzenia oraz oświetlenia obiektów. Kampus uczelni to również ogromna przestrzeń między budynkami, która wymaga znacznych nakładów na oświetlenie i utrzymanie zieleni.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi od wielu lat działania mające znacząco obniżyć zużycie wszelkich mediów. Jednocześnie przy okazji nowych inwestycji czy remontów badane są możliwości pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych. Działaniami mającymi największy wpływ na zmniejszenie potrzeb energetycznych budynków są prace termomodernizacyjne. Polegają one na docieplaniu budynków poprzez montaż dodatkowych warstw izolacyjnych oraz wymianie okien na nowe, o niskich wartościach współczynnika przewodzenia ciepła. W okresie od 2011 do 2018 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przeprowadził następujące działania mające na celu podniesienie energooszczędności budynków będących w swoim posiadaniu:

- wymiana okien i termomodernizacja budynku H,

- wymiana okien i termomodernizacja budynku Z,

- wymiana okien i termomodernizacja budynku Domu Studenckiego „Przegubowiec I i II”,

- wymiana okien w budynku A/A1,

- częściowa termomodernizacja budynku Domu Studenckiego „Ślężak”,

- częściowa termomodernizacja budynku B/B,

- wykonanie Projektu Budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie wymiany okien i docieplenia budynku C,

- wykonanie Projektu Budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie wymiany okien i docieplenia budynku D,

- wykonanie Projektu Budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie wymiany okien i docieplenia budynku G,

- wykonanie kompletnego projektu całkowitej przebudowy budynku O wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (uwzględniających obecne normy dotyczące efektywności energetycznej),

- wykonanie opracowania dotyczącego przebudowy budynku administracyjno-socjalnego SWFiS w zakresie remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia dachu.

Oprócz prac termomodernizacyjnych niebagatelne znaczenie dla zmniejszenia ponoszonych kosztów ma sukcesywna wymiana tradycyjnego oświetlenia na rozwiązania oparte na technologiach LED. W ostatnich latach uczelnia przeprowadziła w tym zakresie następujące działania:

- modernizacja oświetlenia zewnętrznego terenu kampusu A i okolic Domu Studenckiego „Ślężak” (oświetlenie było realizowane za pomocą opraw sodowych o różnych mocach od 150 do 400 W; dokonano wymiany istniejących opraw na energooszczędne oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED o mocy od 30 do 60 W; w wyniku modernizacji zużycie energii zmniejszyło się o około 20%),

- częściowa modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Domu Studenckiego „Ślężak” (zastąpienie opraw świetlówkowych i żarowych na oprawy ze źródłem światła LED),

- modernizacja oświetlenia niecki basenowej w SWFiS (wymieniono oprawy typu świetlówkowego i halogenowego na energooszczędne oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED o mocy 135 W; w wyniku takiego działania znacznie zwiększyła się wydajność oświetlenia a koszty zużycia energii elektrycznej obniżyły się do poziomu około 15%),

- modernizacja oświetlenia hali sportowej w SWFiS (wymieniono oprawy typu halogenowego o mocy 500 W każda na energooszczędne oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED o mocy 160 W; zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się około 30%).

Budynki wybudowane w ciągu ostatniej dekady takie jak, np. budynek CKU i budynek U/W oraz zmodernizowany budynek E, posiadają nowoczesne systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne. Nad optymalizacją zarządzania energią cieplną i elektryczną potrzebną do ogrzewania, chłodzenia, wentylowania i oświetlenia dbają inteligentne systemy BMS. System automatyki budynkowej spaja wszystkie systemy w jedną całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem. Na uczelni trwają intensywne prace dotyczące modernizacji systemów istniejącej wentylacji oraz wyposażenia starszych obiektów w systemy wentylacyjne połączone z odzyskiem ciepła.

Niezwykle ważnym elementem wpływającym na znacznie niższe zużycie energii cieplnej przeznaczonej do ogrzewania pomieszczeń, jednocześnie stosunkowo najtańszym i najprostszym, jest wymiana kaloryferów lub instalacja na istniejących grzejnikach głowic termostatycznych. Duża inwestycja w tym zakresie trwa właśnie w budynku A/A1. Jej koszt przekracza 900 000 zł. Dodatkowo na obniżenie kosztów zużycia energii, tym razem elektrycznej, wpływają grupowe jej zakupy wraz z innymi publicznymi uczelniami w kraju.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu planuje w najbliższym czasie:

- wymagać w zlecanych projektach uwzględniania możliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,

- jako kryterium przetargowe stosować kryterium efektywności energetycznej/ekonomicznej,

- kontynuować prace termomodernizacyjne dotyczące pozostałych obiektów uczelni,

- kontynuować wymianę oświetlenia na oświetlenie w technologii LED,

- podjąć działania mające na celu efektywne wykorzystanie wód opadowych (nawadnianie w porze suchej), promieniowania słonecznego (panele solarne i fotowoltaiczne), ciepła gruntu (pompy ciepła) oraz prowadzić wymianę instalacji sanitarnych na baterie wodooszczędne oraz pisuary bezwodne.

Kampus główny uczelni ma stać się zielonym centrum relaksu dla studentów i pracowników. W związku z tym zagadnieniem trwają intensywne prace nad przygotowaniem przetargu dotyczącego stworzenia spójnej koncepcji zagospodarowania terenu uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Uczelnia pracuje również nad wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentacji, mającym na celu ograniczenie zużycia papieru oraz minimalizacją kosztów przechowywania takiej dokumentacji. Do standardowych działań uczelni należy również selektywne zbieranie odpadów.

Tomasz Kroczak, Bożena Ryszawska

Be the change you want to see in the world (MahatmaGandhi)


  

  
Współdziałamy razem na rzecz społecznej i środowiskowej odpowiedzialności uczelni. Gdy spotkaliśmy się w  połowie 2017 i okazało się, że podzielamy tą samą wizję świata. Chcemy by był lepszy, pełen zaufania, współdziałania, odpowiedzialności za nasze bliższe i dalsze otoczenie społeczne jak również przyrodnicze. Chcemy być częścią zmiany, która toczy się wokół nas i mieć poczucie wpływu.
Rozszerzenie perspektywy, zainteresowanie się światem, empatia z grupą ludzi, empatia społeczna i empatia z Planetą pozwalają nam lepiej żyć. Chcemy zamienić nasze małe idee w rewolucję, która będzie zmieniać rzeczywistość. Kilka osób, które inicjują proces może pociągnąć za sobą innych. Spotykając się rozmawiając, planując działania „czujemy się jak w domu”. Nie musimy przekonywać siebie, walczyć   przeciwko czemuś, marnować energię na udowadnianie czegoś. Jesteśmy. Robimy to co nam w duszy gra.

Zapraszamy wszystkich do współdziałania!
Green Team


Dokumenty

zr69_2017powolanie_green_team


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem