Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacjach

Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji powstało z inicjatywy studentów III roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego przy Katedrze Analizy Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2014 roku. Koło to pomaga studentom w zaplanowaniu przyszłej ścieżki kariery w nowoczesnych organizacjach ukierunkowanych na doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Jest ono adresowane do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z tego zakresu oraz jej praktycznym wykorzystaniem w środowisku biznesu poprzez udział w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami. 
Celem działania Koła Naukowego Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji jest: 
  • prowadzenie projektów badawczych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w firmach sektora żywnościowego; - nawiązywanie współpracy z polskimi przedsiębiorstwami z Dolnego Śląska (m.in. Browar „Stu Mostów”, Browar „PROFESJA”);
  • rozpowszechnianie osiągnięć naukowych (m.in. wykład „Wpływ metod chłodzenia mikrostrumieniowego na jakość mięsa wieprzowego” prowadzony przez dr Andrzeja Grzebielec z Politechniki Warszawskiej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego);
  • współpraca z innymi kołami naukowymi (z Polski i innych krajów) i integracja środowisk akademickich;
  • wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.
Obecnie w Kole Naukowym Zarządzanie Bezpieczeństwem w Organizacji działa 45 członków. Prezesem koła jest Karol Radzikowski. Funkcję opiekuna pełni dr inż. Ewa Biazik.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem