Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH – KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Studia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu: planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, projektowania urbanistycznego, podwyższania konkurencyjności miast i regionów, rozwoju lokalnego i regionalnego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Umie organizować pracę i kierować zespołem projektowym. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

SPECJALNOŚCI

Na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA na studiach II stopnia oferowane są następujące specjalności:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych przede wszystkim w: agencjach i biurach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, biurach urbanistyczno-planistycznych, administracji samorządowej, rządowej i unijnej. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Wydział Nauk Ekonomicznych - Jeden Wydział Wiele Możliwości

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem