Specjalność RYNKI NIERUCHOMOŚCI (II)

RYNKI NIERUCHOMOŚCI (II STOPIEŃ) 


Specjalność pod opieką Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia


PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Studia na specjalności kształcą specjalistów zdolnych do pełnienia różnych funkcji na rynkach nieruchomości, w zakresie: pośrednictwa, inwestowania, zarządzania, doradztwa, przygotowywania analiz i podstaw wyceny.

Podczas studiów studenci uczą się analizować rynki nieruchomości, oceniać efektywność inwestycyjną nieruchomości, poznają zasady zarządzania nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, a także biorą udział w badaniach terenowych m.in. oceniają i proponują własne rozwiązania w zakresie gospodarki przestrzennej.

Zasadnicze treści kształcenia

Specjalistyczne przedmioty dotyczą m.in. takich zagadnień jak:

 • gospodarowanie nieruchomościami
 • specyfiki rynku nieruchomości
 • oceny efektywności inwestycyjnej
 • analiz lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości
 • inwestowania na rynku nieruchomości,
 • obsługi nieruchomości.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Wycena nieruchomości - podejścia, metody i techniki
 • Ekonomika rynku nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Rynki nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
 • Ocena ekonomicznej efektywności gospodarowania nieruchomościami
 • Doradztwo i pośrednictwo na rynku nieruchomości

Formy kształcenia

 • Wykłady 
 • Ćwiczenia
 • Projekty
 • Indywidualne konsultacje tematyczne
 • Warsztaty
 • Konwersatoria.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne dla specjalistów zdolnych do uczestnictwa w rynkach nieruchomości w zakresie: inwestowania, zarządzania, obsługi, pośrednictwa, oceny efektywności, doradztwa i podstaw wyceny.

Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent umie organizować pracę sobie i innym oraz pracować w zespole na różnych stanowiskach, w tym kierować zespołem projektowym. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem