Katedra Podstaw Marketingu

INFORMACJE OGÓLNE

Katedra Podstaw Marketingu jest jedną z trzech katedr tworzących Instytut Marketingu funkcjonujący na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Działalność naukowa katedry koncentruje się na problemach istotnych dla współczesnego marketingu. Prowadzone badania dotyczą m.in.: wpływu nowoczesnych koncepcji zarządzania (takich, jak zarządzanie wiedzą, zarządzanie wartością) na marketing; zarządzania wartością marki (w tym metodyki jej pomiaru); problemów zarządzania organizacjami non profit (pozarządowymi i publicznymi); adaptacji marketingu do gromadzenia funduszy, organizacji zbiórek publicznych i cause marketingu; nowych trendów w rozwoju wiedzy marketingowej w kontekście zarządzanie relacjami z klientem tj.: (CRM), marketing partnerski, marketing wartości; jakościowych aspektów marketingu; adaptacji marketingu w przedsiębiorstwach usługowych (merchandisingu); eksploracji zachowań marketingowych przedsiębiorstw handlowych i usługowych działających w systemie franczyzowym; strategii działania przedsiębiorstw usługowych na rynku krajowym i zagranicznym. Wyniki prowadzonych badań publikowane są w wydawnictwach naukowych (książkach i czasopismach), a także prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych.


DANE KONTAKTOWE

Katedra Podstaw Marketingu (Instytut Marketingu UE Wrocław)
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, bud. B
tel.: (071) 36-80-226 (sekretariat)
fax (071) 367-39-41
e-mail: ne_pm@ue.wroc.pl

PRACOWNICY KATEDRY

kierownik katedry

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

dr hab. prof. UE Ryszard Kłeczek

dr Anetta Pukas

dr Sylwia Wrona

dr Barbara Mróz-Gorgoń

dr Jędrzej Wasiak-Poniatowski

doktoranci

mgr Jagoda Jóźwik
mgr Katarzyna Kawaliło
mgr Magdalena Murzyn
mgr Katarzyna Putyło
mgr Anita Tkocz
 

pracownicy administracyjni

mgr Dominika SzkudlarekSTUDIA PODYPLOMOWE

Z inspiracji pracowników Katedry Podstaw Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzone są studia podyplomowe ZARZĄDZANIE I MARKETING (kierownik studium prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak) oraz MENEDŻER USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH (kierownik studium dr Anetta Pukas).


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem