Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

KONFERENCJA ”SAMORZĄD TERYTORIALNY. SPOŁECZEŃSTWO. GOSPODARKA. PRZESTRZEŃ”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej nt. „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”, organizowanej we Wrocławiu w dniu 24 października 2019 r.  

Termin zgłoszenia został przesunięty do 15.09.2019 r.

Więcej aktualnych informacji dostępnych jest na stronie internetowej konferencji:  https://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencja-naukowa-samorzad-terytorialny-spoleczenstwo-gospodarka-przestrzen/.


INFORMACJE OGÓLNE

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej została utworzona 1 października 2003 r. Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 39/2003. Na kierownika Katedry powołano prof. zw. dr hab. Ryszarda Broszkiewicza. Od 2004 r. Katedrą kieruje prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik.

Problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy występowania procesów społeczno-ekonomicznych w współczesnej przestrzeni zarówno w przekroju międzynarodowym, krajowym, regionalnym, subregionalnym jak i lokalnym. Za jeden z podstawowych obszarów badawczych przyjmuje się także funkcjonowanie samorządu terytorialnego i wzrastającą jego rolę jako podmiotu kreującego wszelkie elementy rozwoju przestrzennego. Pracownicy Katedry posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej zarówno w obszarach naukowo-dydaktycznym, jak i praktycznym.INFORMATION CONCERNING ACTIVITY OF DEPARTMENT OF SPATIAL ECONOMY AND SELF-GOVERNED ADMINISTRATION

Department of Spatial Economy and Self-governed Administration was created on 1st Ocotber 2003 year by Rektor of Wroclaw University of Economics` directive nr 39/2003. Problem of scientific researches carring on in Department concerns social and economic processes appearing in contemporary space as well as international, native, regional, subregional and local section. One of basic examining areas which are also taken into consideration is acting territorial self-government and its raising role as subject creating all elements of spatial development. Workers of our Chair have experience in use funds coming from European Union as well as scientific and didactic area and also practical one.

DANE KONTAKTOWE

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 36 80 217 (Kierownik Katedry)
tel. (071) 36 80 177 lub (071) 36 80 224 (Sekretariat)

PRACOWNICY  KATEDRY

Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik (stanowisko: profesor zwyczajny)

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Dr hab. Katarzyna Miszczak, prof. UE (stanowisko: profesor UE)
Dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. UE (stanowisko: profesor UE)
Dr hab. Dorota Rynio, prof. UE (stanowisko: profesor UE)
Dr hab. Andrzej Sztando, prof. UE (stanowisko: profesor UE)
Dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE (stanowisko: profesor UE)
Dr Piotr Hajduga (stanowisko: adiunkt)
Dr Anna Mempel-Śnieżyk (stanowisko: adiunkt)
Dr Małgorzata Rogowska (stanowisko: adiunkt)
Mgr Hanna Adamiczka (stanowisko: asystent)

Doktoranci

Mgr Dominika Chwastyk
Mgr inż. Agata Pluta

Pracownicy administracyjni (Sekretariat)

Inż. Beata Bielecka
pok. 206 bud. B
tel. (071) 36 80 177
fax (071) 36 80 176

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje zajęcia z takich przedmiotów jak: polityka ekonomiczna, geografia ekonomiczna, geografia polityczna i gospodarcza, wprowadzenie do europejskiej gospodarki przestrzennej, samorząd terytorialny w Europie, integracja europejska a kraje Europy Środkowo-Wschodniej, strategie i międzynarodowe planowanie przestrzenne, obszary metropolitalne w Europie, obszary metropolitalne w gospodarce światowej, internacjonalizacja gospodarki sieciowej, teorie rozwoju regionalnego.

Przy Katedrze działają następujące koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej ALIQUANTA oraz Studenckie Koło Naukowe Ekonomii i Kultury Krajów Hiszpańskojęzycznych OLE!.

W Katedrze organizowane są spotkania pracowników i studentów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz praktyki gospodarczej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Działalność naukowo-badawcza Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu gospodarki przestrzennej, regionalistyki oraz administracji samorządowej. Problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy występowania procesów społeczno-ekonomicznych we współczesnej przestrzeni zarówno w przekroju międzynarodowym, krajowym, regionalnym, subregionalnym jak i lokalnym. Za jeden z podstawowych obszarów badawczych przyjmuje się także funkcjonowanie samorządu terytorialnego i wzrastającą jego rolę jako podmiotu kreującego wszelkie elementy rozwoju przestrzennego. Pracownicy Katedry prowadzą badania podstawowe oraz badania bezpośrednio dla praktyki gospodarczej. Między innymi pod przewodnictwem Pana dr hab. Stanisława Korenika, prof. UE zespół koordynował pracami nad przygotowaniem Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku oraz przygotował ekspertyzy, które stały się punktem wyjścia do przygotowania Strategii. Pracownicy naszej Katedry posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej zarówno w obszarach naukowo-dydaktycznym, jak i praktycznym.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem