Jubileusz 25-lecia Wydziału

Jubileusz 25-lecia Wydziału

W roku 2001 Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, wtedy jeszcze jako Wydział Zarzadzania i Informatyki (ZI), obchodził uroczyście 25-lecie swojej działalności. Uroczystości z okazji tego święta odbyły się w dniach 11-13 października 2001r. 

wydzial_01

Pierwszego dnia tj. 11.10.2001r. odbyła się uroczysta Rada Wydziału, która rozpoczęła trzydniowe uroczystości związane ze świętem wydziału. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni - Prorektorzy: prof. Józef Dziechciarz, prof. Stanisław Nowosielski oraz prof. Stefan Wrzosek, inicjatorzy i założyciele wydziału Profesorowie: Stanisława Bartosiewicz, Maria Cieślak, Ber Haus, Zdzisław Hellwig, Jacek Ochman oraz Bolesław Wersty, dziekani pozostałych wydziałów uczelni oraz pracownicy Uczelni, których działalność zawodowa była związana z Wydziałem ZI. Uroczystą sesję Rady Wydziału ZI rozpoczął prorektor ds. nauki prof. Stanisław Nowosielski, który w imieniu kierownictwa uczelni przywitał przybyłych na uroczystość oraz m.in. zaakcentował w swoim wystąpieniu, jak ważne jest, aby wydziały uczelni się rozwijały. Następnie dziekan Wydziału ZI prof. Wanda Ronka-Chmielowiec przedstawiła historię wydziału oraz osiągnięcia pracowników w obszarze nauki i kształcenia. Po tym wystąpieniu została poproszona o wspomnienia z pierwszych lata funkcjonowania wydziału prof. Stanisława Bartosiewicz (prodziekan w latach 1976-1984 oraz dziekan w latach 1984-1990), która opowiedziała wiele anegdot dotyczących m.in. spraw studenckich i naukowych. Następnie zabrał głos prof. Andrzej Gospodarowicz (dziekan w latach 1990-1996), wskazując na konieczność dalszego rozwoju Wydziału ZI. Kolejnym punktem sesji była prezentacja dyrektorów pięciu instytutów i kierowników dwóch samodzielnych katedr, podczas których przedstawiono m.in. obszary badawcze prowadzonych prac naukowych. Byli to Profesorowie:. Stanisław Krawczyk (dyrektor Instytutu  Cybernetyki Ekonomicznej), Rafał Krupski (dyrektor Instytutu  Organizacji i Zarządzania), Adam Nowicki (dyrektor Instytutu  Informatyki Ekonomicznej), Edward Nowak (dyrektor Instytutu  Rachunkowości), Krzysztof Jajuga (dyrektor Instytutu  Zarządzania Finansami), Andrzej Śmieja (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego) oraz Antoni Smoluk (kierownik Katedry Matematyki). Po tej części nastąpił czas na krótkie wspomnienia dotyczące Wydziału ZI.

wydzial_02

Drugiego dnia obchodów 25-lecia Wydziału ZI tj. 12.10.2001r. odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie i Informatyka na początku XXI wieku”. Założeniem tej konferencji była prezentacja dorobku naukowego i kierunków badań prowadzonych przez 21 katedr funkcjonujących wówczas na wydziale. W Pracach Naukowych (PN) nr 898 Akademii Ekonomicznej (AE) pt. „Zarządzanie i Informatyka na początku XXI wieku” opublikowano 21 referatów, z których kilkanaście wygłoszono na konferencji. Stanowiły one próbę interdyscyplinarnego i integracyjnego spojrzenia na przedsiębiorstwo, których problematyka odzwierciedlała szerokie spektrum prac badawczych prowadzonych przez pracowników wydziału. W tym miejscu warto zacytować fragment z przedmowy do tej publikacji autorstwa prof. Wandy Ronka-Chmielowiec: Od początku funkcjonowania wydziału wiodące obszary badawcze stanowiły zarządzanie i informatyka z szerokim zastosowaniem metod ilościowych oraz rachunkowości. W latach dziewięćdziesiątych, …, zainteresowania naukowe pracowników rozszerzyły się o następny obszar, dotyczący nowoczesnych finansów.  W obradach – oprócz pracowników i doktorantów Wydziału ZI oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – uczestniczyło wielu przedstawicieli zarówno świata nauki z zaprzyjaźnionych uczelni, jak i praktyki gospodarczej. Konferencję rozpoczęło wystąpienie dziekan Wydziału ZI prof. Wandy Ronka-Chmielowiec. Następnie przybyli goście złożyli listy gratulacyjne w imieniu swoich uczelni oraz złożyli pracownikom wydziału m.in. życzenia dalszego rozwoju i sukcesów w działalności naukowej i dydaktycznej.

_resized_580x284_wydzial_03

Po tej części nastąpiła część merytoryczna konferencji, składająca się z trzech sesji tematycznych, podczas których pracownicy Wydziału ZI prezentowali opublikowane referaty w specjalnym wydaniu PN nr 898 AE we Wrocławiu, którym towarzyszyły ciekawe dyskusje. Moderatorami tych sesji byli: prof. Maria Cieślak, prof. Ber Haus oraz prof. Bolesław Wersty.

_resized_360x247_wydzial_04

Z kolei trzeciego dnia tj. 13.10.2001r. odbyła się uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2001/2002. Brali w niej udział m.in. studenci, pracownicy (również emerytowani) i absolwenci Wydziału ZI oraz samorządowe władze regionu i sponsorzy uroczystości 25-lecia wydziału. Uroczystą wydziałową inaugurację rozpoczął JM Rektor prof. Marian Noga. W czasie inauguracji wystąpili: Dziekan Wydziału ZI prof. Wanda Ronka-Chmielowiec (przedstawiła krótko historię oraz dokonania pracowników naukowych wydziału), prof. Stanisława Bartosiewicz (opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z pracą na wydziale), prof. Adam Kopiński (podsumował działalność Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej  jako jego prezes), prof. Krzysztof Jajuga (wystąpił w imieniu absolwentów wydziału), Arkadiusz Korzeniowski (jako student wtedy IV roku przemówił w imieniu studentów). Uroczystość zakończyło krótkie przemówienie prorektora ds. nauki prof. Stanisława Nowosielskiego, który w pierwszej kolejności podziękował wszystkim współorganizatorom obchodów 25-lecia Wydziału ZI za przygotowanie atrakcyjnego programu oraz życzył zarówno pracownikom wydziału, jak i jego studentom oraz absolwentom wszelkiej pomyślności w życiu. W trakcie tej uroczystości m.in. wręczono dyplomy doktorskie nadane przez wydział w roku ak. 2000/2001, uhonorowano nagrodami i medalami wyróżniających się pracowników wydziału. Tego dnia wieczorem odbył się bal absolwentów.

wydzial_05

W trakcie uroczystości jubileuszowych 25-lecia Wydziału ZI odbyła się także wystawa wybranych publikacji pracowników wydziału oraz wystawa fotografii pt. „Z życia katedr i instytutów”, przygotowane przez komitet obchodów (w składzie: prof. Wanda Kopertyńska, dr Helena Dudycz i dr Dariusz Garczyński) wspólnie z pracownikami wydziału, a także była wyświetlana multimedialna prezentacja o wydziale przygotowana przez dra Dariusza Garczyńskiego. Przygotowano także okolicznościową publikację o wydziale pt. „Księga Pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Informatyki” wydaną przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem