PUBLICZNA DYSKUSJA / OBRONA

PUBLICZNA DYSKUSJA / OBRONA

23. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej, w obecności przynajmniej połowy składu komisji, w tym przewodniczącego, promotora i przynajmniej jednego recenzenta.

24. Doktorant przygotowuje autoreferat rozprawy doktorskiej i dostarcza na obronę.

25. Doktorant przekazuje wersję elektroniczną autoreferatu, życiorysu opisowego w trzeciej osobie i spisu publikacji do Biura Wydziału na adres zif_biuro@ue.wroc.pl oraz wersje papierowe w/w dokumentów do siedziby Biura.

26. Przewodniczący komisji przedstawia sylwetkę doktoranta wraz z dorobkiem naukowym.

27. Doktorant prezentuje rozprawę i osiągnięte wyniki.

28. Recenzenci przedstawiają recenzje.

29. Przewodniczący komisji zarządza odczytanie recenzji w przypadku nieobecności recenzenta i wskazuje członka komisji, przez którego recenzja jest odczytana.

30. W trakcie publicznej dyskusji glos mogą zabierać wszyscy obecni.

31. Publiczna dyskusja rozpoczyna się od pytań recenzentów, którzy mogą zrezygnować z zadawania pytań, jeśli pytania wynikają z recenzji.

32. Przewodniczący może zarządzić przerwę, w celu przygotowania się doktoranta do udzielenia odpowiedzi.

33. Doktorant w pierwszej kolejności powinien ustosunkować się do uwag zawartych w recenzjach.

34. Po części jawnej odbywa się niejawna dyskusja komisji doktorskiej. W części niejawnej bierze także udział protokolant.

35. Przebieg posiedzenia komisji doktorskiej (część jawna i niejawna) protokołuje osoba będąca pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału. Dopuszcza się obecność drugiego protokolanta z danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, której dotyczy rozprawa doktorska.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem