Metody i systemy wspomagania decyzji II

Specjalność Metody i systemy wspomagania decyzji II - studenci uczą się metod optymalizacji decyzji gospodarczych poznają systemy (w tym komputerowe) wspomagania decyzji. Zapoznają się także z nowoczesnymi tendencjami w tej dziedzinie, dotyczącymi np. sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Przedmioty zawarte w programie tej specjalności wykształcają umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu zarówno w makroskali (strategiczne decyzje rozwoju ekonomicznego kraju czy regionu), jak i w skali przedsiębiorstw wszelkich typów czy banków (również w zakresie decyzji inwestycyjnych). Studia na tej specjalności przygotowują do pracy zawodowej decydentów działających w zarządach firm, jak również w administracji państwowej każdego szczebla. 

PROGRAM SPECJALNOŚCI:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE – (studia stacjonarne – 120h; studia niestacjonarne – 72h) 

 • Metody wielokryterialnej analizy i wspomagania decyzji
 • Analiza decyzji w warunkach ryzyka i niepewności
 • Wspomaganie decyzji grupowych
 • Algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe w optymalizacji decyzji

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU – (studia stacjonarne – 120h; studia niestacjonarne – 56)

 • Analiza danych finansowych - sylabusy  (W C)
 • Analiza ryzyka z wykorzystaniem sieci decyzyjnych - sylabusy (W C)
 • Aplikacje mobilne wspomagania decyzji - sylabusy (W C)
 • Drążenie danych – sylabus (W C)
 • Metody prezentacji danych w Internecie - sylabusy (W C)
 • Zaawansowane metody optymalizacji decyzji finansowych - sylabusy  (C)
 • Zarządzanie projektami (W C)
 • Zarządzanie zmianą - sylabusy (W C)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem