Informatyka w biznesie - studia I stopnia

Kierunek „Informatyka w biznesie” studia I stopnia


 Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Student zapozna się m.in. z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, a także podstawami e – biznesu, metodami zarządzania projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu i oprogramowania. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Zaznaczyć należy, że uwzględniając tendencje kształcenia i międzynarodowe standardy, m.in. Association for Computing Machinery (ACM), zaproponowany program zapewnia możliwości mobilności międzyuniwersyteckiej nie tylko studentów, ale też i kadry dydaktycznej. Kierunek „Informatyka w biznesie” jest zorientowany na indywidualne kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku dzięki wprowadzeniu dużej grupy przedmiotów indywidualnego wyboru.
W roku 2011 program będzie również dostpęny w wersji anglojęzycznej – Business Informatics
 

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia

Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Kompetencje te zapewni mu wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, metod ilościowych, ekonomii. Będzie on zatem umiał rozwiązywać problemy biznesowe  za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie  informatyczne; będzie umiał projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. Studia pozwalają opanować dwa języki obce, w tym profesjonalny język angielski z zakresu informatyki w biznesie. W ramach studiów będą organizowane wykłady w języku angielskim, prowadzone przez specjalistów zagranicznych uczestniczących  także w równolegle uruchamianej wersji angielskiej studiów „Business Informatics”.

Oferta modułów:
prezentacja modułów
więcej na stronie http://ib.ue.wroc.pl/

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem