Kierunki i specjalności oferowane dla cyklu 2014-2016

Studia II stopnia trwają cztery semestry (dwa lata) i kończą się obroną, przygotowanej pod opieką promotora, pracy magisterskiej. Absolwent tych studiów otrzymuje tytuł zawodowy - magister. 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się  ubiegać  kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magistra, otrzymany na dowolnym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Programy studiów na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów obejmują treści podstawowe i kierunkowe właściwe dla poszczególnych kierunków studiów. Obejmują także przedmioty specjalnościowe właściwe dla specjalności prowadzonych w ramach poszczególnych kierunków.

STUDIA II STOPNIA

oferta specjalności na II stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość:

 • Audyt finansowy i podatkowy,
 • Menedżer finansowy,
 • Rynek nieruchomości,
 • Rachunkowość międzynarodowa,
 • Rachunkowość korporacji,
 • Rachunkowość zarządcza i controlling,
 • Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem,
 • Bankowość i ubezpieczenia II (tylko studia niestacjonarne)
 • Bankowość (tylko studia stacjonarne)

SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 oferta specjalności na II stopniu studiów na kierunku Informatyka i ekonometria

oferta modułów na II stopniu studiów na kierunku Informatyka w biznesie
 • Menedżer systemów informacyjnych i IT
 • Menedżer wiedzy
 • Specjalista e-biznesu
 • Ekspert IT w finansach

oferta specjalności na II stopniu studiów na kierunku Zarządzanie:

oferta specjalności na II stopniu studiów kierunku Logistyka (tylko studia niestacjonarne)

 • Menedżer ds. logistyki,
 • Menedżer ds. łańcucha dostaw

STUDIA II STOPNIA (stacjonarne w języku angielskim)

oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość: Master Studies in Finance

STUDIA II STOPNIA (niestacjonarne w języku angielskim)

oferta na kierunku: Zarządzanie oferta na kierunku: Finanse i rachunkowość

STUDIA II STOPNIA MBA (niestacjonarne – także w języku angielskim)

oferta na kierunku: Zarządzanie
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem