Komunikaty Dziekana Wydziału

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ W ROKU 2023

Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie:
http://wniosek-dofinansowanie-wydzial-zarzadzania.ue.wroc.pl/

Zasady finansowania działalności naukowo-badawczej na Wydziale Zarządzania

Ogłoszenie konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze dla pracowników Wydziału Zarządzania
        Zasady konkursu załącznik 1 
        Formularz wniosku załącznik 2 
        Formularz sprawozdania załącznik 4

Ogłoszenie konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW 
       Zasady konkursu załącznik 1
       Formularz wniosku załącznik 2 
       Formularz sprawozdania załącznik 4

Wyniki konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze

PISMA OKÓLNE DZIEKANA 2023 r.

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2023 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.


PISMA OKÓLNE DZIEKANA 2022 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 1/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07.01.2022r. w sprawie zmiany w Komunikacie Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 9/2020 z dnia 21 września 2020r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadr.
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07.01.2022r. w sprawie zmiany w Komunikacie Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 11/2020 z dnia 21 września 2020r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. finansowania badań naukowych.
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 07.01.2022r. w sprawie zmiany w Piśmie Okólnym Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 08 listopada 2021r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 12.01.2022r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
 • PISMO OKÓLNE NR 5/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21.04.2022r. w sprawie zasad dofinansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego ze środków pochodzących z subwencji na Wydziale Zarządzania.
 • PISMO OKÓLNE NR 6/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13.09.2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
 • PISMO OKÓLNE NR 7/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023
 • PISMO OKÓLNE NR 8/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023
 • PISMO OKÓLNE NR 9/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wewnętrznej organizacji przebiegu przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 10/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu dla młodych naukowców na stanowiska adiunkta/asystenta w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości.

2021 r.
 • PISMO OKÓLNE NR 1/2021 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zmiany w komunikacie Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 7/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania w przewodach doktorskich i postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2021 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich.
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2021 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie ogłoszenia konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze realizowane w roku 2022 dla pracowników Wydziału Zarządzania. Wniosek   Sprawozdanie
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2021 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie ogłoszenia konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze realizowane w roku 2022 dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  Wniosek  Sprawozdanie


KOMUNIKATY DZIEKANA
2021 r.
1. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
2. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. strategii rozwoju dyscypliny.
3. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. projektu „Środowiska naukowe, mistrzowie, współpracownicy i ich uczniowie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk o zarządzaniu”.
4. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowych Zespołów ds. wdrażania strategii rozwoju dyscypliny.
5. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022.
6. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie terminów posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022.
7. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
8. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie wprowadzenia zmiany w komunikacie Dziekana Wydziału Zarządzania Nr 2/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. strategii rozwoju dyscypliny.

2020 r.
1. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
2. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie trybu przeprowadzenia głosowań uchwał Rady Wydziału Zarządzania w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.
3. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.
4. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.
5. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie terminów posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.
6. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
7. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania w przewodach doktorskich i postępowaniach o nadanie stopni naukowego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
8. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości badań naukowych.
9. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadr.
10. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. współpracy międzynarodowej.
11. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. finansowania badań naukowych.
12. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie zasad opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji kierownika katedry.
13. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie zmiany komunikatu nr 12/2020 z dnia 28 września 2020 w sprawie zasad opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji kierownika katedry.
14. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie ogłoszenia konkursu n Wewnętrzne Granty Badawcze realizowane w roku 2021. Formularz
15. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie ogłoszenia konkursu dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Wewnętrzne Granty Badawcze realizowane w roku 2021. Formularz

2019 r.
1. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie list obecności pracowników.
2. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie ewidencji wyjść prywatnych pracowników.
3. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania w przewodach doktorskich i postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 
4. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów doktorskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
5. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości badań naukowych.
6. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadr.
7. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. współpracy międzynarodowej.
8. Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. finansowania badań naukowych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem