Komunikaty i Pisma Okólne Dziekana Wydziału

Elektroniczny formularz wniosku o zgodę na finansowanie aktywności naukowych ze środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

http://wniosek-dofinansowanie-wydzial-ip.ue.wroc.pl/


PISMA OKÓLNE DZIEKANA

ROK 2023

PISMO OKÓLNE NR 1/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie technologii żywności i żywienia do przeprowadzenia czynności w związku ze złożonym przez mgr. inż. Pawła Mikulskiego wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

PISMO OKÓLNE NR 2/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie metodologii badań naukowych do przeprowadzenia czynności w związku ze złożonym przez mgr. inż. Pawła Mikulskiego wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

PISMO OKÓLNE NR 3/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie języka francuskiego - języka obcego nowożytnego do przeprowadzenia czynności w związku ze złożonym przez mgr. inż. Pawła Mikulskiego wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

PISMO OKÓLNE NR 4/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie technologii żywności i żywienia do przeprowadzenia czynności w związku z złożonym przez mgr. inż. Karola Banasia wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

PISMO OKÓLNE NR 5/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie metodologii badań naukowych do przeprowadzenia czynności w związku z złożonym przez mgr. inż. Karola Banasia wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia  

PISMO OKÓLNE NR 6/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024

PISMO OKÓLNE NR 7/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminów posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Technologia żywności i żywienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024


ROK 2022

PISMO OKÓLNE NR 1/2022 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 r. w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023

PISMO OKÓLNE NR 2/2022 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu dla młodych naukowców na stanowiska adiunkta/asystenta w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywieniaROK 2021

PISMO OKÓLNE NR 1/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany w Komunikacie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości badań naukowych
PISMO OKÓLNE NR 2/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany w Komunikacie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 4/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. współpracy międzynarodowej
PISMO OKÓLNE NR 3/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Wydziałowej Komisji ds. opracowania strategii rozwoju dyscypliny na Wydziale Inżynierii Produkcji
PISMO OKÓLNE NR 4/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w komunikacie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 2/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadr naukowych
PISMO OKÓLNE NR 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu dla młodych naukowców na stanowiska asystentów w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia


KOMUNIKATY DZIEKANA

ROK 2021

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. opracowania strategii rozwoju dyscypliny na Wydziale Inżynierii Produkcji

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 2/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie terminów posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022


ROK 2020

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. finansowania badań naukowych

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 2/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadr naukowych

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości badań naukowych

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 4/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. współpracy międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników Pionu Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zapobieganiem COVID-19

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 6/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Pionu Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 7/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 8/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. finansowania badań naukowych

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 9/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadr naukowych

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 10/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania sondażu opinii na temat wskazanego przez Dziekana Wydziału kandydata do pełnienia funkcji kierownika katedry

Komunikat Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 11/2020 z dnia 09 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. ewaluacji jednostek naukowych

ROK 2019

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem