Artur Klimek doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentruje na korporacjach transnarodowych, szczególnie tych pochodzących z gospodarek wschodzących. Autor nowatorskiej na polskim rynku książki „Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej”. Zajmuje się również zagadnieniami handlu i finansów międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za pracę naukową. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Ekspert Narodowego Centrum Nauki, recenzent Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Regularnie bierze udział w międzynarodowych konferencjach i publikuje w uznanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Ceniony przez studentów wykładowca przedmiotów: International business, International finance, International corporate finance, Emerging economies in international business. Posiada także wieloletnie doświadczenie biznesowe w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

News
Nowa książka/New book: „Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej” / „Multinational corporations from emerging countries in global economy”. Więcej informacji/More information

as


Degrees
Positions
Languages
Research Interests

Research Grants and Scholarships

Awards and distinctins

Books
Key Research Papers
Recent Conferences
© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand