Artur Klimek

Positions
 • Associate Professor – 2011-
 • Assistant Professor – 2010-2011
 • PhD student – 2005-2009
Languages
 • Polish (mother tongue)
 • English
 • German
Research Interests
 • International economics
 • International business
 • Multinational corporations from emerging countries
 • International trade

Research Grants and Scholarships

 • 2013 - Rector’s Award for Research Accomplishments
 • 2013 - Research grant for young researchers of Wrocław University of Economics
 • 2012 - Rector’s Award for Research Accomplishments
 • 2012 - START scholarship for young researcher by the Foundation for Polish Science
 • 2012-2014 - Research grant by the National Science Center 
 • 2011 - Research grant for young researchers of Wrocław University of Economics
 • 2010 - Travel grant by the Foundation for Polish Science
 • 2009-2010 - Research grant by the Ministry of Science and Higher Education
 • 2007 - Scholarship for the best PhD students of Wrocław University of Economics
 • 2006 - Scholarship for the best PhD students of Wrocław University of Economics

Key Research Papers
 • Economic outcomes of the BRICS initiative, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 294, “Economical and Political Interrelationships in the Asia-Pacific Region”, 2013
 • Pozycja Afryki w gospodarce globalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, „Trendy rozwojowe w gospodarce światowej”, 2013
 • Efekty międzynarodowych fuzji i przejęć dokonanych przez korporacje transnarodowe z Chin, International Journal of Management and Economics, No. 38, 2013
 • Global foreign direct investment flows and the economic crisis, The International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol. 5, no. 1-2, 2012.
 • Polityka innowacji Chin i Indii – wyniki analizy porównawczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 246 „Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki”, 2012
 • Regionalna ekspansja korporacji transnarodowych z wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Studia Ekonomiczne No. 116, 2012
 • Sovereign Wealth Funds in the Global Economy,  Research Papers of Wrocław University of Economics no. 256, “Innovation Sources of Economies in Eastern Asia”, 2012
 • Determinanty powstawania korporacji transnarodowych z krajów wschodzących, Prace Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
 • Fuzje i przejęcia międzynarodowe jako forma ekspansji korporacji transnarodowych z krajów BRIC. [in:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, 2012
 • Greenfield foreign direct investment versus cross-border mergers and acquisitions. The evidence of multinational firms from emerging countries, Eastern European Economics, vol. 49, no. 6, 2011. [download]
 • Emergence of multinational firms from middle income countries the case of Poland, Argumenta Oeconomica, 1(26), 2011
 • New Challengers. Innovation in China and India, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 192, “Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems”, 2011.
 • Wyzwania strategiczne stojące przed korporacjami z krajów wschodzących, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 197, 2011
 • Uwarunkowania powstawania i rozwoju korporacji transnarodowych z krajów Ameryki Łacińskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych”, 2011
 • Rozwój technologiczny korporacji transnarodowych z krajów wschodzących, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 180 „Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym”, 2011
 • Oddziaływanie korporacji transnarodowych z krajów wschodzących na gospodarki goszczące., Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, nr 29, 2011
 • Intra-Industry Trade and Foreign Direct Investment: the Case of Poland, The International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol. 3, no. 1, 2010
 • Multinational enterprises from emerging economies. Seeking new theoretical framework, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 134, “Asian Studies”, 2010
 • Bilateral FDI flows between China and European Union, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 126, “Asia - Europe. Partnership or Rivalry?”, Wrocław 2010

Recent Conferences
 • IV National Conference: International trade and finance. Poznań, 2013
 • XV Annual Conference European Trade Study Group. Birmingham, 2013
 • V International Economics and Finance Society China Annual Conference. Shanghai, 2013
 • Integration and crises on local and global markets in the contemporary world. Wrocław, 2013
 • International conference: Society of Interdisciplinary Business Research. Kuala Lumpur, 2013
 • V International Conference: Innovation as a factor in the development of the Asia Pacific region. Wrocław, 2012
 • International Conference: Innovation as the source of international competitiveness. Poznan, 2012
 • XI Conference: Internationalisation of the world economy. Katowice, 2012
 • Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Warsaw, 2012
 • XIV Annual Conference European Trade Study Group. Lueven, 2012
 • XIII Conference on International Economics. Granada, 2012
 • Trade and investment in the semi-global environment. Wrocław, 2012
 • IV International Conference: Asia Faces of Competitiveness in Asia Pacific. Region - Country - Enterprises. Wrocław, 2011
 • X Conference: Internationalisation of the world economy. Katowice, 2011
 • III National Conference: International trade and finance. Poznań, 2011
 • XIII Annual Conference European Trade Study Group. Copenhagen, 2011
 • Global and regional determinants of international flows. Wrocław, 2011
 • III International Conference: Asia-Europe. Partnership or Rivarly? Wrocław, 2010
 • IX Conference: Internationalisation of the world economy, Katowice, 2010
 • XII Annual Conference European Trade Study Group, Lausanne, 2010
 • Global and regional trade and investment, Wrocław, 2010
 • XI Annual Conference European Trade Study Group, Rome, 2009
 • Globalism, regionalism, localization, Wrocław, 2009
 • IX Annual Conference European Trade Study Group, Athens, 2007
 • VIII Annual Conference European Trade Study Group, Vienna, 2006


EUACFA InstituteACCACentrum.pl