Program CIMA na Uczelni

Program CIMA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Czym jest CIMA?
„Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants®) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 232 tysięcy członków i studentów w 177 krajach.”
(https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/)

CIMA

Program CIMA na Uczelni to wspólny program The Chartered Institute of Management Accountants i Uczelni w Polsce.
Program CIMA umożliwia studentom Uniwersytetu uzyskanie pewnych zwolnień z egzaminów CIMA.
CIMA University Program Policy 2021 – 2022.
Uczestnicy Programu CIMA kończą Program w oparciu o program nauczania i sylabus CIMA, recenzowane i tworzone w celu zaspokojenia potrzeb Akredytowanych Pracodawców CIMA na całym świecie.
Kwalifikacje CIMA na UEW:
  • CIMA Cert BA
  • CIMA Dip MA
  • CIMA Adv Dip MA
Co to jest Program CIMA na Uczelni?
Program CIMA obejmuje następujące poziomy w międzynarodowej certyfikacji CIMA oraz umożliwia w trakcie studiów na Uczelni uzyskanie profesjonalnego tytułu zawodowego:
• poziom certyfikatu: Certificate in Business Accounting (tytuł zawodowy: Cert BA)
• poziom operacyjny: Diploma in Management Accounting (tytuł zawodowy: CIMA Dip MA)
• poziom zarządzania: Advanced Diploma in Mangement Accounting (tytuł zawodowy: CIMA Adv Dip MA)
Sylabus CIMA jest weryfikowany i tworzony zgodnie z potrzebami pracodawców akredytowanych przez CIMA na całym świecie

Kto może rekrutować do Programu CIMA&UEW

Studenci kierunku RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING na Wydziale Zarządzania.
Na studiach licencjackich można uzyskać kwalifikacje Cert BA oraz Dip MA
Na studiach magisterskich można uzyskać kwalifikacje Adv Dip MA

Link do rekrutacji: https://cimauczelnie.pl/pl
REKRUTACJA DO PROGRAMU CIMA&UE TRWA DO 31.10.2021

ZASADY:
***Poziom certyfikatu: Certificate in Business Accounting (tytuł zawodowy: Cert BA)
• Zaliczenie określonego zestawu przedmiotów na poziomie studiów licencjackich UEW
• Program CIMA_UEW umożliwia zwolnienie z trzech egzaminów:
BA1 Fundamentals of Business Economics
BA3 Fundamentals of Financial Accounting
BA4 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law
• Należy zdać egzamin BA2 - Fundamentals of Management Accounting w języku angielskim

***Poziom operacyjny: Diploma in Management Accounting (tytuł zawodowy CIMA: Dip MA)
• zaliczenie określonego zestawu przedmiotów na poziomie studiów licencjackich UEW
• Program CIMA_UEW umożliwia zwolnienie z trzech egzaminów:
E1: Managing Finance In A Digital World
P1: Management Accounting
F1: Financial Reporting
• Należy zdać  egzamin OCS – Operational Case Study w języku angielskim.

***Poziom zarządzania: Advanced Diploma in Management Accounting (tytuł zawodowy CIMA: Adv Dip MA)
• zaliczenie określonego zestawu przedmiotów na poziomie studiów magisterskich UEW
• Program CIMA_UEW umożliwia zwolnienie z trzech egzaminów:
E2: Managing Performance
P2: Advanced Management Accounting
F2: Advanced Management Accounting
• Należy zdać  egzamin MCS – Management Case Study w języku angielskim.

Egzaminy w Centrum Pearson Vue (CPV) – Program CIMA na Uczelni
• Student w Programie CIMA poziom Certificate in Bussines Accounting może podejść do egzaminu zewnętrznego CIMA BA2 w dowolnym momencie po zakwalifikowaniu się do Programu CIMA, nie mając jeszcze zrealizowanych pozostałych przedmiotów uczelnianych. Wynika to z tego, iż CIMA nie wymaga konkretnej kolejności zdawania egzaminów BA1, BA2, BA3, BA4.
• Więcej informacji: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/FAQ/

• Student w Programie CIMA poziom Diploma in Management Accounting, aby móc zapisać się na egzamin Operational Case Study (studium przypadku), musi najpierw uzyskać zwolnienia ze wszystkich modułów P1, F1, E1, czyli tym samym zdać wcześniej wymagane w Programie CIMA egzaminy na Uczelni. Wymóg ten muszą spełnić wszyscy studenci CIMA na świecie.
• Egzaminy są w 4 razy w roku (luty, maj, sierpień i listopad).
• Egzamin Operational Case Study należy zdać po uzyskaniu zwolnień z P1, F1, E1 (wydawane pod koniec VI semestru), zalecane przed obroną pracy licencjackiej, czyli w sierpniu lub ewentualnie w listopadzie
• Więcej informacji: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/FAQ/
 
• Student w Programie CIMA poziom Advanced Diploma in Management Accounting, aby móc zapisać się na egzamin Management Case Study (studium przypadku), musi najpierw uzyskać zwolnienia ze wszystkich modułów P2, F2, E2, czyli tym samym zdać wcześniej wymagane w Programie CIMA egzaminy na Uczelni. Wymóg ten muszą spełnić wszyscy studenci CIMA na świecie.
• Egzaminy są w 4 razy w roku (luty, maj, sierpień i listopad).
• Egzamin Management Case Study należy zdać po uzyskaniu zwolnień z P2, F2, E2 (wydawane pod koniec IV semestru), zalecane przed obroną pracy magisterskiej, czyli w sierpniu lub ewentualnie w listopadzie
• Więcej informacji: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/FAQ/
 
Opłaty w Programie CIMA 2021
Opłata rejestracyjna – 77 GBP
Cert BA - opłata  tylko za jeden zdawany egzamin BA2 - 90 GBP
Dip MA –opłata tylko za zdawany OCS – 185 GBP
Adp Dip MA –opłata tylko za zdawany MCS – 190 GBP
Subskrypcja roczna –- zwolnienie z opłaty (120 GBP)

Korzyści z Programu CIMA na Uczelni
• uzyskasz dyplom renomowanej Uczelni oraz uznany na całym świecie, międzynarodowy certyfikat Instytutu CIMA
• zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy i cenione przez pracodawców
• połączysz studia na UEW z prestiżowym certyfikatem CIMA znacznie zwiększając Twoją atrakcyjność w oczach pracodawcy
• otrzymasz bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej z kodem do zasobów online
• otrzymasz bezpłatny dostęp do wydarzeń / warsztatów prowadzonych przez ekspertów CIMA w różnych miastach Polski;
• otrzymasz bezpłatny dostęp do CIMA My Jobs, portalu z ofertami pracy dla studentów i członków CIMA
• wiele innych

Korzyści dla studenta w Programie CIMA na Uczelni
• bezpłatne podręczniki w wersji online z kodem do zasobów dydaktycznych online (wyłącznie dla studentów Uczelni Państwowych), dostępne dla studentów, którzy potwierdzą rejestrację na egzamin zewnętrzny w Centrum Pearson Vue;
• bezpłatny dostęp do webinariów/szkoleń/warsztatów przygotowujących do egzaminu zewnętrznego OCS tzw. Exam Success meeting;
• student w Programie CIMA jest zapraszany na Galę Awards Night & Christmas Party; letnie spotkanie Summer Special, jak również spotkania biznesowe typu MoneyTalks z udziałem CEO i CFO globalnych firm na świecie;
• student w Programie CIMA otrzymuje bezpośrednio wsparcie udzielone przez Koordynatora Programu CIMA na Uczelni oraz Ambasadora CIMA na Uczelni;

Obowiązki studenta w Programie CIMA na Uczelni
• realizacja przedmiotów na Uczelni kwalifikujących do (określonych w porozumieniu) zwolnień z egzaminów CIMA;
• do uczestnictwa w obowiązkowym Induction/Welcome Meeting (obecność potwierdzona podpisem uczestnika), mającym na celu przywitanie nowych studentów w Programie CIMA oraz zapoznanie uczestników z zasadami działania Programu CIMA;
• do wypełniania ankiet oceny, ankiet opinii, ankiet ewaluacyjnych na potrzeby realizacji Programu CIMA;
• poszerzania wiedzy dzięki zasobom online, podręcznikom CIMA, webinariom CIMA, dodatkowym szkoleniom, warsztatom z ekspertami CIMA itp.;
• informowania pisemnie Koordynatora Programu CIMA o każdej wyjątkowej sytuacji uniemożliwiającej realizację Programu CIMA;
• poinformowania pisemnie Uczelnię i CIMA o rezygnacji z Programu CIMA;
• wnoszenia opłat wynikających z udziału w Programie CIMA;
• nierozpowszechniania materiałów dydaktycznych uzyskanych w CIMA;
• aktywnym uczestnictwie w  Exam Technique Sessions (szkolenia z CIMA Tutor organizowane dodatkowo przez CIMA przygotowujące do egzaminów zewnętrznych w Centrach Pearson Vue).

Podręczniki w Programie CIMA
Bezpłatne podręczniki w wersji online, dostępne wyłącznie dla studentów w Programie CIMA na Uczelni, którzy potwierdzą rejestrację na egzamin zewnętrzny w Centrum Pearson Vue i wypełnią formularz Wnioskuj o książkę.

Wniosek dostępny na stronie: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-ksiazke/
UWAGA: dostęp do e-książki aktywny przez 1 rok kalendarzowy

Zwolnienia z egzaminów CIMA - Program CIMA na Uczelni
• Wykładowcy na Uczelni na koniec każdego semestru wystawiają ocenę w ramach zaliczenia przedmiotu kwalifikującego do zwolnień z egzaminów CIMA;
• Każdy student na poziomie Cert BA, Dip MA, Adv Dip MA (niezależnie od terminu zdawanego egzaminu w CPV) powinien zawnioskować o przyznanie zwolnień z egzaminów CIMA poprzez Formularz Zwolnień CIMA dostępny na stronie: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-zwolnienia/;
• Następnie na Uczelni sprawdzana jest zgodność zrealizowanych przedmiotów przez studenta w Programie CIMA z wymaganiami CIMA;
• Koordynator Programu CIMA przesyła oficjalne pismo z Uczelni z listą studentów, którzy kwalifikują się do przyznania zwolnień z egzaminów CIMA, (nie dla pojedynczego studenta) ;
• CIMA weryfikuje informacje widniejące na piśmie z Uczelni (w szczególności CIMA ID studenta, poziom certyfikacji i przysługujące na danej Uczelni zwolnienia);
• Informacja o przyznanych zwolnieniach i opłatach pojawia się także na koncie studenta MyCIMA;
• Mając widoczne odpowiednie zwolnienia na koncie MyCIMA, student może dokonać opłaty i zapisać się na egzamin zewnętrzny w jednym z centrów egzaminacyjnych Pearson Vue w całej Polsce.
© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand