Honorary Title of Doctor of the Wroclaw University of Economics and Business

Honorary Doctorate titles granted by the Wrocław Higher School of Economics

 • Prof. Kamil Stefko - 1964
 • Prof. Michał Kalecki - 1965
 • Prof. Henryk Jabłoński - 1972
 • Prof. Artur Bordag - 1972
 • Prof. Stefan Górniak - 1972

Honorary Doctorate titles granted by the Oskar Lange Academy of Economics

 • Prof. Antoni Wrzosek - 1977
 • Prof. Tigran Siergiejewicz Chaczaturow - 1978
 • Prof. Jochen Schumann - 1986
 • Prof. Jurij Aleksandrowicz Ławrikow - 1988
 • Prof. Aleksander Grigorjewicz Granberg - 1990
 • Prof. Giuseppe Calzoni - 1991
 • Prof. Robert Leroy King - 1992
 • Prof. János Kornai - 1993
 • Prof. Reinhard Selten - 1996
 • Prof. Aleksander Zeliaś - 1996
 • Prof. Józef Popkiewicz - 1997
 • Prof. Teodor Kramer - 2001
 • Prof. Józef Kaleta - 2001
 • Prof. Andrzej Stanisław Barczak - 2005
 • Prof. Leszek Balcerowicz - 2006

Honorary Doctorate titles granted by the Wrocław University of Economics


Wrocław University of Economics and Business professors awarded Honorary Doctorates by other Universities

 • Prof. Józef Popkiewicz 1974 – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
 • Prof. Zdzisław Hellwig 1985 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994 - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze
 • Prof. Ber Haus 2004 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. Stanisław Urban 2006 – Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. Andrzej Gospodarowicz 2011 – Uniwersytet Wileński, 2014 – Państwowy Ukraiński Uniwersytet Finansów i Handlu Międzynarodowego w Kijowie, 2016 – Uniwersytet Handlu i Ekonomii we Lwowie
 • Prof. Krzysztof Jajuga 2012 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. Bogusław Fiedor 2015 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. Anetta Zielińska 2019 – Tarnopolski  Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand